Så blir fisken KRAV-certifierad

Det finns både odlad och vildfångad KRAV-märkt fisk och skaldjur. Men vad är det egentligen som gör att fisken kan KRAV-märkas?

Den KRAV-märkta odlade fisken:

  • äter ett foder som är ekologiskt och hållbart. Ekologiska vegetabilier och fiskrens eller fisk som inte användas som människoföda. Inga kemiska färgämnen eller andra konstgjorda tillsatser i fodret. 
  • ska ha tillräckligt med utrymme i odlingskassarna för att kunna bilda stim och för att de inte ska skada varandra. 
  • har odlats på ett sätt som är skonsamt mot miljön. Utsläpp från fiskodlingen får inte minska den biologiska mångfalden eller förorsaka övergödning.

Den KRAV-märkta vildfångade fisken och skaldjuren:

  • kommer från hållbara bestånd. Fisket ska ske så att det inte överskrider den biologiska produktionsförmågan i ekosystemet. 
  • är fiskad med redskap som begränsar bifångster av fåglar, däggdjur, fiskarter som man inte avser att fånga eller fisk av fel storlek. 
  • kommer från bestånd där miljögifter kontrollerats. För höga halter av dioxiner och tungmetaller innebär att fisken eller skaldjuren inte kan godkännas. 
  • är fiskad av en båt som uppfyller regler om miljöanpassade bränslen, kemikalier och om spårbarhet tillbaka till fiskeplats. KRAV-godkänt fiske är klimatsmart, exempelvis ger KRAV-fiskad torsk bara upphov till hälften så stora utsläpp av växthusgaser som vanligt torskfiske.

Senast uppdaterad: 2017-05-29