Restaurang

Restaurang

Steg för steg till KRAV-certifierat kök

Det går att KRAV-certifiera alla former av restauranger, som storhushåll, kaféer, gruppboenden och förskolor.

 1. Registrera dig hos KRAV och kontakta ett certifieringsorgan.
  – Registrera dina företagsuppgifter i Mitt KRAV mitt.krav.se.
  – Kontakta och teckna avtal med ett certifieringsorgan. Här finner du en lista med certifieringsorgan.
 2. Revisorn gör ett besök. En revisor från certifieringsorganet bokar ett besök för kontroll på restaurangen.
 3. Bestäm nivå. Köksansvarig och revisorn diskuterar vilken nivå på certifiering som är lämplig.
 4. Drift och rutiner. Genom att inspektera lokalerna och diskutera med köksansvarig kan revisorn bilda sig en uppfattning om hur drift och rutiner fungerar på restaurangen.
 5. Bokföring. Revisorn tittar på hur köksansvarig bokför inköpen av KRAV-märkt. Det är viktigt eftersom nivån på KRAV-certifieringen baseras på hur stor del av inköpen som är KRAV-märkta.
 6. Certifiering. En annan revisor granskar revisionsrapporten. När restaurangen är godkänd skickar certifieringsorganet certifikatet till restaurangen.
 7. Märkning. Efter att restaurangen fått sitt certifikat kan restaurangen marknadsföra sig med KRAV-märket. Restaurangen har också tillgång till marknadsförings- och informationsmaterial från KRAV. 
 8. Pris. Du betalar en årlig licensavgift till KRAV för att få använda KRAV-märket samt avgifter till certifieringsorganet som utför certifieringen. Ni får kontrollbesök minst en gång per år.

Det går också att kedjecertifiera flera kök tillsammans om det finns ett fungerande system för gemensamma inköp och dokumentation.Till exempel kan det vara möjligt att kedjecertifiera en kommun, ett landsting, en förvaltning eller en restaurangkedja.

Läs mer

Kontakta:

KRAVs nyhetsbrev

För dig som arbetar med livsmedel inom restaurang och storhushåll. Du som vill bredda användningen av KRAV-märkta och ekologiska livsmedel. Via e-post berättar vi om tillgång på olika KRAV-märkta produkter och livsmedelsgrupper, men även andra nyheter som kan beröra området.

Anmäl dig för nyhetsbrev

Senast uppdaterad: 2017-09-19