Kommande regler 2018

Här finns en preliminär version av KRAVs regler 2018. Reglerna gäller från och med 1 januari 2018, men du får börja tillämpa dem när Swedac har gjort acceptansbedömning av dem. Då publiceras de här på webbsidan som version 1 av KRAVs regler 2018.
Till 2018 har vi gjort ett fåtal mindre ändringar i de flesta kapitel. Endast några få nya regler har tillkommit. Under det senaste året har vi bland annat:

  • sett över reglerna för socialt ansvar vid import i kapitel 16, avsnitt 16.4, och remissat ett förslag om dem. De remissade ändringarna har genomförts.
  • i dialog med branschen sett över regeln om natur med högt skyddsvärde (HCV) och anpassat regeln till vad vi bedömer är möjligt att genomföra i nuläget.
  • haft kontakter med förpackningsföretag och livsmedelsförädlare och anpassat förpackningsreglerna i avsnitt 3.5 till vad vi bedömer är möjlig att genomföra i nuläget.
  • övervägt och remissat ändringar av vilka tillsatser som tillåts i förädlade produkter, bilaga 2. Enda ändringen är att även ekologiskt rosmarinextrakt tillåts som tillsats.
  • sett över och förtydligat regler i alla kapitel, utom Fiske (kapitel 17) och Kedjecertifiering (kapitel 19). De flesta ändringarna är av språklig karaktär och innebär inte förändring av reglernas innebörd eller betydelse. I flera fall beror ändringarna på att vi anpassat texten till Nationella riktlinjer för ekologisk produktion, till EU-förordningen eller till uppdateringen av Jordbruksverkets föreskrift om ekologisk produktion (SJVFS 2015:29).

Nya och ändrade regler är markerade i texten genom symboler:

Ny  Ny
Ändrad  Ändrad

Kundbrev

I brevet nedan hittar du mer detaljerad information om ändringar i reglerna, uppdelat på olika regelområden.
» Ladda ner Kundbrev – 2018 års regler

Preliminär version från 1 juli 2017  

Den 1 juli 2017 publicerar vi en preliminär version av KRAVs regler 2018. Så snart Swedac har gjort sin acceptansbedömning av reglerna kommer vi publicera dem som version 1 av KRAVs regler 2018 på webben. Reglerna gäller från den 1 januari 2018, men du får börja tillämpa dem när Swedacs acceptansbedömning är klar.
» Ladda ner preliminär version KRAVs regler 2018

Tryckt regelbok

Den tryckta utgåvan av regelboken 2018 når alla KRAVs kunder, medlemmar, revisorer och rådgivare med flera i mitten av oktober 2017. Har du inte fått regelboken efter 1 november ber vi dig att maila din adress till regler@krav.se så skickar vi dig den.

Senast uppdaterad: 2017-07-04