För regler 2017

Under 2016 remissades ändringar i KRAVs regler inom nedanstående regelområden. Med hjälp av bland annat remissvaren arbetade de olika referensgrupperna fram de nya reglerna som börjar gälla från och med 1 januari 2017.

Nedan hittar du mer information om syften, referensgrupper, utredningar med mera för de olika remisserna samt detaljerade ändringar i regeltexten.

Remissvar för remissen om socialt ansvar hittar du här.
Remissvar för remissen om KRAV-certifiering utanför EU hittar du här.
Remissvar för remissen om animaliekrav i kap 16 hittar du här.
Remissvar för ny restaurangmärkning hittar du här.

Senast uppdaterad: 2017-07-19