För regler 2016

Under 2015 remissades ändringar i KRAVs regler inom nedanstående regelområden. Med hjälp av bland annat remissvaren arbetade de olika referensgrupperna fram de nya reglerna som började gälla från och med 1 januari 2016.

Nedan hittar du mer information om syften, referensgrupper, utredningar med mera för de olika remisserna samt detajerade ändringar i regeltexten.

Remissvaren hittar du publicerade här.

Senast uppdaterad: 2017-04-10