Regelkommitté

 • Ordförande
  Rebecka Milestad
  Docent vid Avdelningen för miljöstrategisk analys vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH.
  Drottning Kristinas väg 30
  100 44 Stockholm
  Tel: 08-790 88 25
  E-post: rebecka.milestad@abe.kth.se
 • Carina Anderson
  KRAV-certifierad grisproducent i Sala.
  Sitter i Ekologiska Lantbrukarnas styrelse.
  Högsta Lantbruk
  731 97 KÖPING
  Tel: 0703- 45 81 75
  E-post: carina@hogstalantbruk.se
 • Åsa Domeij
  Chef för miljö och socialt ansvar 
  Axfood AB, 171 78 SOLNA
  Tel: 08-553 990 00
  E-post: asa.domeij@axfood.se
 • Eva Hagström Öberg
  KRAV-certifierad lammproducent Regna, Östergötland.
  Sakkunnig i Mat- och Jordbruksfrågor på Naturskyddsföreningen.
  Sitter även i KRAVs styrelse.
  Tel: 0708- 33 66 63
  E-post: eva.hagstrom@naturskyddsforeningen.se
 • Jens Baagöe
  VD för Sackeus AB
  Bessemergatan 4, 417 07 GÖTEBORG
  Tel: 0788- 11 52 20
  E-post: jens@sackeus.se
 • Per Rosander
  Seniorkonsult vid Trossa AB
  Birger Jarlsgatan 37, 111 45 STOCKHOLM 
  Tel: 0702- 09 23 79
  E-post: per.rosander@trossa.se
 • Frida Lundmark
 • Jenny Lundström
  Leg. Veterinär.
  Österrike 2015, 748 96 TOBO
  Tel: 0730- 44 62 36
  E-post: jenny.lundstrom@friskadjur.nu
 • Roland Höckert
  Godegården, 531 94 JÄRPÅS
  Tel: 0767- 79 15 15
  E-post: roland@godegarden.se 
Senast uppdaterad: 2017-04-07