Regelkommitté

 • Ordförande
  Rebecka Milestad
  Docent vid Avdelningen för miljöstrategisk analys vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH.
  Drottning Kristinas väg 30
  100 44 Stockholm
  Tel: 08-790 88 25
  E-post: rebecka.milestad@abe.kth.se
 • Carina Anderson
  KRAV-certifierad grisproducent i Köping
  Sitter i Ekologiska Lantbrukarnas styrelse.
  Högsta Lantbruk
  731 97 KÖPING
  Tel: 0703- 45 81 75
  E-post: carina@hogstalantbruk.se
 • Åsa Domeij
  Chef för miljö och socialt ansvar 
  Axfood AB, 171 78 SOLNA
  Tel: 08-553 990 00
  E-post: asa.domeij@axfood.se
 • Eva Hagström Öberg
  KRAV-certifierad lammproducent Regna, Östergötland.
  Sakkunnig i Mat- och Jordbruksfrågor på Naturskyddsföreningen.
  Sitter även i KRAVs styrelse.
  Tel: 0708- 33 66 63
  E-post: eva.hagstrom@naturskyddsforeningen.se
 • Jens Baagöe
  VD för Sackeus AB
  Bessemergatan 4, 417 07 GÖTEBORG
  Tel: 0708-11 52 20
  E-post: jens@sackeus.se
 • Per Rosander
  Kemikaliestrateg vid Västra Götalandsregionen
  Koncernstab Regional Utveckling, Koncernkontoret VGR
  Box 1091, 405 23 Göteborg
  Tel: 070-209 23 79
  E-post: per@enviroaction.se
 • Frida Lundmark
Senast uppdaterad: 2018-01-17