Välj valfritt filter och klicka på applicera för att se resultaten.

9.1 Råvaror

Grundprincipen är att alla råvaror av jordbruksursprung ska vara KRAV-certifierade. Reglerna i det här avsnittet beskriver detaljerna kring råvaror i KRAV-certifierade produkter.

9.1.1 KRAV-certifierade råvaror

I produkter som ska marknadsföras med KRAVs namn eller märke ska du använda KRAV-certifierade råvaror när dessa finns att tillgå. (K)

9.1.2 Minst 95 % KRAV-certifierade ingredienser

Du får använda KRAVs namn och märke på produkter med minst 95 viktprocent KRAV-certifierade ingredienser (K). Du ska räkna på mängden ingående ingredienser. (EU)

Om andelen är lägre än 95 viktprocent får du ange vilka ingredienser som är KRAV-certifierade om du följer reglerna i avsnitt 9.6. (K)

9.1.3 Koksalt och vatten

Koksalt och vatten kan inte KRAV-certifieras och ska inte räknas med vid beräkning av KRAV-certifierad andel i en sammansatt produkt. Du ska dock räkna med vatten som blivit tillsatt vid rekonstituering. (K)

9.1.4 Brist på KRAV-certifierad råvara

I sammansatta produkter får det ingå som mest 5 % råvaror som inte är KRAV-certifierade, om du kan visa att det inte går att få tag på KRAV-certifierad råvara av ett visst slag i tillräcklig mängd eller kvalitet (K). I första hand ska du då välja en EU-ekologisk råvara (K). Om det inte heller är möjligt får du välja en konventionell råvara enligt vad som anges i regel 9.1.5 och 9.1.7 (EU). För sammansatta produkter med KRAV-certifierad vildfångad fisk, se regel 9.1.6 och 9.1.7 (K).

9.1.5 Konventionella råvaror

Konventionella råvaror av jordbruksursprung får endast användas om (EU):

  • råvaran är tillåten enligt bilaga IX till förordning (EG) nr 889/2008, eller
  • har godkänts av Livsmedelsverket enligt artikel 29 i samma förordning, efter ansökan från dig.

Enligt artikel 29 i förordning (EG) nr 889/2008 kan Livsmedelsverket utfärda ett tidsbegränsat tillstånd att använda en viss konventionell ingrediens i en viss produkt. Läs om hur du ansöker på Livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.se

9.1.6 Konventionella råvaror i produkter som innehåller KRAV-certifierad vildfångad fisk

Ditt certifieringsorgan, avgör om den konventionella råvaran är tillåten att använda i en sammansatt produkt där vildfångad fisk eller skaldjur certifierade enligt kapitel 17 ingår. (K)

9.1.7 Konventionella råvaror som inte får användas

Trots vad som står i regel 9.1.4 och 9.1.5 får en konventionell råvara inte användas i KRAV-certifierad livsmedelsförädling

  • i en produkt med en KRAV-certifierad ingrediens av samma slag (EU)
  • om den innehåller eller är framtagen av eller med GMO (EU)
  • om den framställts med processer som inte är tillåtna enligt regelavsnitt 9.2 (EU)
  • om den består av eller innehåller teknologiska nanomaterial (K)
  • om den innehåller tillsatser som inte är tillåtna enligt bilaga 2 (EU).
Senast uppdaterad: 2017-02-08