Välj valfritt filter och klicka på applicera för att se resultaten.

KRAVs Regler 2017

Ladda ner KRAVs regler 2017

Nyheter i KRAVs regler 2017

 • Vi har sett över alla kapitel i hela regelboken vad gäller språk och form för att göra det lättare att läsa reglerna. Vi har exempelvis flyttat bakgrund och motiv till regler, så att reglerna endast ska innehålla regeltext. Istället finns dessa delar i kapitel 1 Introduktion till KRAVs regler. Vi har också delat upp längre regeltexter i punktlistor eller gjort flera regler av en lång regel.
 • Kapitel 16 Import och införsel – ändringar i de inledande avsnitten, exempelvis gäller nya regler angående verifiering av tilläggskrav. Inga ändringar i avsnittet om socialt ansvar införs till 2017.
 • Kapitel 20 Märkning och marknadsföring – ny regel om märkning för KRAV-certifierade restauranger.
I följande kapitel finns ändringar i någon eller några regler:
 • Kapitel 2 Allmänna regler för certifiering
 • Kapitel 3 Allmänna verksamhetsregler
 • Kapitel 4 Växtodling
 • Kapitel 5 Djurhållning
 • Kapitel 10 Slakt
 • Kapitel 11 Fodertillverkning
 • Kapitel 12 Tillverkning, hantering och marknadsföring av produktionshjälpmedel
 • Kapitel 13 Enproduktcertifiering – i nytt kapitel
 • Kapitel 15 Restauranger och storhushåll
 • Kapitel 16 Import och införsel av produkter
 • Kapitel 18 Regler för certifieringsorgan
 • Kapitel 20 Märkning och marknadsföring
En ny symbol som införts i KRAVs regler 2017 webbversion
Hjälpmedel finns på KRAVs webb

Hjälpmedel finns på KRAVs webb

Exempel på hjälpmedel är information, mallar och checklistor som finns publicerade på www.krav.se. På KRAVs webb hittar du mer information om ändringarna i reglerna på www.krav.se/kravs-regler.

Kundbrev

I breven här nedan hittar du mer detaljerad information om ändringarna i reglerna inom olika regelområden. 

Tryckt regelbok

Den tryckta utgåvan av regelboken 2017 når alla KRAV-anslutna, medlemmar, revisorer, rådgivare med flera i början av november 2016. Har du inte fått regelboken efter den 20 november så ber vi att du mailar din adress till info@krav.se så skickar vi dig den.

Här kan du beställa regelboken i tryckform »

Här kan du ladda ner KRAVs regler på engelska »

Senast uppdaterad: 2017-09-13