Påverka KRAVs regler

Du vet väl att du kan påverka KRAVs regler?

KRAVs regelbok består av 20 kapitel som innehåller regler för hela livsmedelskedjan och för alla typer av matproduktion. Detta innebär att vi har regler för växtodling, djurhållning, fodertillverkning, livsmedelsförädling, butik, storhushåll, restaurang och fiske, med mera.

KRAVs regler finns till för att bland annat driva KRAVs målsättning med ekologisk produktion såsom den definieras i KRAVs stadgar och är dessutom en utgångspunkt för att påverka andra regelverk. Målsättningen för KRAVs regelöversyner är att skapa ett heltäckande och fungerande regelverk som återspeglar KRAVs målsättningar med ekologisk produktion. I regelöversynerna uppdaterar och förtydligar vi även regelskrivningar i linje med andra styrande regelverk eller standarder, till exempel IFOAMs standarder, EU-förordningen för ekologisk produktion och svensk lagstiftning. När nya regler ska tas fram görs det tillsammans med producenter, konsument- och miljöorganisationer, forskare och handel. En brokig regelkommitté är en styrka, eftersom reglerna då blir granskade ur många olika synvinklar.

KRAVs arbete med att förbättra reglerna pågår ständigt, men vi publicerar nya regler en gång per år. I undantagsfall kan reglerna behöva uppdateras här på webben och då kan det innebära att vissa av reglerna i den tryckta regelboken har ändrats innan nästa regelbok trycks. Gällande regler finns dock alltid tillgängliga här på KRAVs webbplats. Här hittar du också information om bland annat vilka regelrevisioner som är på gång. Du kan också läsa vilka förändringar som finns i kommande regler så snart de beslutats.

Du kan också vara med och tycka till! Påverka KRAVs regler genom att maila till regler@krav.se 

Senast uppdaterad: 2017-05-19