Pågående översyner – aktuella remisser

Nu remissar vi förslag till ändringar i KRAVs regler 2019-2020. 

KRAV vill säkerställa en god förankring bland alla användare av regler och verktyg. Remisserna är avgörande för att få fram bra regler - hjälp oss i arbetet och ge oss dina synpunkter på förslagen!
Svara på en eller flera remisser senast 9 april 2018 till regler@krav.se

Följande regelfrågor remissas:

Lantbruk
A)    Lantbrukares samarbete med underleverantör
B)    Regler för minskad tillförsel av tungmetaller till åkermark
C)    Spridningsvillkor för gödselmedel med animaliska biprodukter
Förslag till ändringar med motiveringar finns här.

Allmänna regler samt import och införsel
A)    Riskbedömning för GMO
B)    Samma regler för förpackningar för KRAV-märkta produkter förpackade i och utanför Sverige, ändring av regel 16.6.3 och 16.6.4
Förslag till ändringar, med motiveringar, finns här.

Hur du svarar
Maila ditt svar till regler@krav.se. Ange ditt namn och kontaktuppgifter så vi kan nå dig om vi behöver fråga dig om något. Det är värdefullt för oss om du talar om ifall du har KRAV-certifierad verksamhet, om du är konsument eller på annat sätt finns i livsmedelsbranschen.

Om remissvaren
Svar som kommer från föreningar eller organisationer har större tyngd än remissvar från enskilda individer Har du möjlighet att samverka med kollegor eller inom en förening är det extra värdefullt för oss.

KRAV publicerar remissvaren vi får in på vår hemsida. Ange om du motsätter dig detta.

Senast uppdaterad: 2018-03-27