Organisationen KRAV

KRAV bildades 1985 och har idag 28 anställda. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

KRAV är en ekonomisk förening med medlemmar som, via styrelsen, är med och fattar beslut om hur KRAV ska drivas. Bland medlemmarna finns Arla, Scan och ICA, men också intresseföreningar som Naturskyddsföreningen och Ekologiska Lantbrukarna.

Idag finns cirka 3 800 lantbrukare och 700 förädlingsföretag med KRAV-certifierad produktion, 700 KRAV-märkta butiker och 1 200 KRAV-godkända restauranger.

Samtliga företag som använder KRAV-märket betalar en licensavgift till KRAV. Pengarna används för att marknadsföra KRAV-märket och informera om vad det står för. Eventuell vinst betalas inte ut till medlemmarna utan används i verksamheten. Syftet är inte att vara vinstdrivande.

Det här gör KRAV

  • Utvecklar regler för KRAV-certifierad produktion
  • Sprider information om-, och marknadsför KRAV-märkt mat
  • Skapar opinion och deltar i debatten
  • Samarbetar internationellt med liknande organisationer
  • Utbildar KRAV-certifierade organisationer och företag

Det är inte KRAV som kontrollerar att reglerna efterföljs. Det görs av obereonde och ackrediterade certifieringsföretag.

Senast uppdaterad: 2017-12-08