Karlskrona kommun KRAV-märker 59 kök

Kocken Andreas Liljegren

Cirka 10 000 av kommunens matgäster får nu varje dag äta i en KRAV-certifierad restaurang.

59 av Karlskrona kommuns kök är sedan i juni KRAV-certifierade. 47 av köken är certifierade på första nivån, vilket innebär att minst 25 procent av alla inköpta livsmedel ska vara antingen KRAV-märkta, ekologiska eller MSC-märkta. 12 av köken är godkända på nivå 2, med en andel godkända livsmedel på över 50 procent.

– Många föräldrar, pedagoger och äldre elever har efterfrågat ett större miljömedvetande och att den mat som serveras innehåller så lite tillsatser och rester från bekämpningsmedel som möjligt. Vi har under flera år arbetat med att öka andelen ekologiska livsmedel, men genom att KRAV-certifiera köken visar vi ännu tydligare att vi tar signalerna på allvar och kan också marknadsföra oss med KRAV-märket, säger enhetschef Per Sjösäter.

Karlskrona kommuns KRAV-certifierade kök serverar cirka 10 000 luncher varje dag och ännu fler måltider blir det om även frukost, mellanmål och kvällsmat räknas in. Köken har bytt ut basvaror som mejerier, baljväxter, spannmålsprodukter och många andra livsmedel till KRAV-märkt, ekologiskt och MSC-märkt.

– En annan effekt av certifieringen är att medvetenheten och intresset för KRAV och ekologiska produkter ökar bland dem som arbetar i kommunens kök. En förändring som märkts är att mängden hel- och halvfabrikat minskat, säger Per Sjösäter.

Senast uppdaterad: 2017-12-18