Förmånliga erbjudanden på förnybar el

Genom ett unikt partnerskap mellan Telge Energi och KRAV erbjuds alla KRAV-certifierade lantbrukare nu extra förmånliga erbjudanden på förnybar el, installation av solceller samt stabil ersättning vid köp av överskott av producerad solel.  

– Vi är stolta och glada att inleda detta partnerskap med Telge Energi som ska skapa mervärde för de KRAV-certifierade lantbrukarna. Det är vår ambition att finna fler partnerskap med våra kunder och andra aktörer. Att vi valt att samarbeta med elbolaget Telge Energi är ingen slump eftersom våra värderingar ligger i linje med varandra, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

KRAV-certifierade lantbrukare ska enligt KRAVs regler bara köpa el från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Större anläggningar ska dessutom göra en energikartläggning av sin verksamhet. Partnerskapet mellan KRAV och Telge Energi ska underlätta för lantbrukarna att göra detta och även ge stöd i att bli mer självförsörjande på el. 

– Det här är en fantastisk möjlighet att som två aktörer med olika inriktningar kunna hitta en samarbetsform och på det sättet påskynda omställningen mot en hållbar värld. Det är ett ansvar som alla aktörer på marknaden borde ta, stora som små, alla kan bidra på sitt sätt. Tillsammans med KRAV kan vi underlätta för fler lantbrukare att ta steget till förnybar energi och egenproducerad solel, säger Mats Fagerström, vd på Telge Energi.

Telge Energi gick tidigt i frontlinjen för omställningen mot förnybar energi och fortsätter att driva utvecklingen framåt genom att bland annat enbart sälja förnybar el från sol, vind och vatten. Telge Energi arbetar även med flera klimatinitiativ för en bättre planet, till exempel genom att dela ut Children’s Climate Prize varje år.

Erbjudandet innebär kraftigt rabatterade avtal på förnybar el och även solpaketslösningar med solceller och installation samt personlig guide och hjälp med all administration. Lantbrukarna kan också få också hjälp med att ansöka om investeringsstöd. KRAV-certifierade lantbrukare kommer utöver detta även erbjudas energikartläggning och helhetslösningar för energisnål LED-belysning. 

Mer om erbjudandet

Foto: Håkan Carlborg

Senast uppdaterad: 2018-01-22