Förlängd övergång till kedjecertifiering

KRAV har beslutat att omställningstiden från grupp- till kedjecertifiering av restaurang och storhushåll förlängs till årsskiftet. Gruppcertifierade företag har ett system för gemensamma inköp och för dokumentation. Gruppcertifieringen ska ersättas av reglerna i kapitel 19 ”Certifiering av kedjor” och den övergången har alltså förlängts så att den ska vara genomförd sista december 2013. Vill ni ha hjälp med övergången hör av er till Veronica Karlsson, veronica.karlsson@krav.se, 018-17 45 29

Senast uppdaterad: 2017-04-21