Miljö och klimat

När du äter KRAV-märkt vet du att du gör naturen en tjänst.

KRAV-ekologisk mat odlas på ett sätt som är bra för miljön, utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Istället använder sig bonden av naturlig gödsel och hittar miljövänliga sätt att få bukt med ogräs, skadeinsekter och sjukdomar. Det betyder till exempel att vattnet blir renare, att energiåtgången kan bli lägre och att fåglar, bin och fjärilar trivs runt odlingarna.

Fördjupande läsning

Senast uppdaterad: 2017-04-10