Mer mångfald hos KRAV-bonden

I Sverige är över 4 000 vilda växt- och djurarter hotade eller sårbara. En tredjedel lever i jordbrukslandskap.

Jordbruket har förändrats mycket de senaste decennierna och för vissa arter är det svårt eller omöjligt att överleva. De ekologiska odlingsmetoderna har tydliga positiva effekter för den biologiska mångfalden. I genomsnitt är det 30 procent högre biologisk mångfald i det ekologiska jordbruket.

Blommor, bi och fjäril

Eko ger mer mångfald »
Lär dig om hur det ekologiska jordbruket kan bidra till en större biologisk mångfald.

Bi - bikupa

Djuren trivs på Joels gård »
Joel Månsson har märkt att både stora och små djur trivs bättre runt gården sedan den KRAV-certifierades.

Fem tips – öka mångfalden

Fem tips – öka mångfalden »
Du kan göra stor skillnad för den biologiska mångfalden hemma i din egen trädgård.

Spindel - mask

Nyttiga kryp hjälper till »
KRAV-bonden Märta Johansson drar nytta av den biologiska mångfalden, hon tar dagligen naturen till hjälp.

TIPS! Ladda ner Jordbruksverkets app Nyttodjur och lär dig mer om de små djuren som gör nytta i våra odlingar. Med appen LärKvitter kan du lära dig mer om odlingslandskapets fåglar och höra hur de låter.

Senast uppdaterad: 2017-09-18