Mer eko i skolan

Eko i klassrummet Ekofakta  

Mer eko i skolan är en guide som på ett inspirerande sätt kan öka kunskaper och medvetande om matens betydelse hos elever och vuxna i skolans värld.

Maten engagerar de flesta av oss på ett eller annat sätt. Matens många värden - smak, lukt, synintryck, hälsa, kvalitet, matlagning och sociala mötespunkter - förtjänar därför starkare plats i undervisningen i alla skolämnen.

För maten påverkar - och påverkas av - miljön hela vägen från odling, djuruppfödning och transporter till de cirka 30 % som slängs i soporna. De flesta tycker också att maten smakar bättre när de vet var den kommer ifrån och att produktionen är skonsam mot djur och natur.

Senast uppdaterad: 2017-04-10