Lantbruk

Lantbruk

Efter ett par år som präglats av brist på KRAV-märkt råvara har nu produktionen av KRAV-märkt i svenskt lantbruk kommit ikapp efterfrågan inom de flesta produktionsgrenar. Ett undantag är mjölkproduktionen, där ökningen av antalet kor inte kommit igång än, men där ett stort antal gårdar ligger i omställning till KRAV.

Här hittar du detaljerad statistik om utvecklingen i det KRAV-certifierade lantbruket 2016

 
                       
 

Senast uppdaterad: 2017-04-07