Marknadsrapport 2017

Ägg - butik

Efter två rekordår fortsatte försäljningen av KRAV-märkta produkter att gå upp under 2016, men i en mer normal ökningstakt. Flera nyckelaktörer på marknaden har rapporterat om ökningar på omkring 10-15 procent för KRAV-märkta produkter och idag finns cirka 8300 KRAV-märkta produkter på marknaden.

Rekordåren 2014 och 2015 ledde till brist på råvara i produktkategorier som ägg, fläskkött och kyckling. Vi ser nu att lantbruket har svarat bra på marknadens signaler och för dessa produkter är tillgången återigen god.

 

Ladda ner en sammanfattning av Marknadsrapport 2017

                       
 
Senast uppdaterad: 2017-04-07