Marknadsrapport 2016

Konsument packar sin kasse

Konsumenternas efterfrågan på KRAV-märkta produkter fortsätter att öka kraftigt. Marknaden har mognat och KRAV-märkt har blivit en självklar del av marknads- och försörjningstrategierna på många företag.

I denna kraftfulla tillväxtfas blir tillgång på svensk råvara branschens största utmaning. Allt för långsam utveckling av KRAV-certifiering inom produktion och förädling riskerar att bromsa den positiva trenden. Signalen till förädlingsföretag och svenska lantbrukare är tydlig – ställ om!

 
 
 

Senast uppdaterad: 2016-03-16