Märkesanvändning

KRAV-märket är ett inregistrerat varumärke.

Endast du som har tecknat avtal med ett certifieringsorgan och fått din KRAV-certifiering godkänd, får använda KRAVs namn eller märke på godkänd produkt.

KRAV-märket skall alltid åtföljas av ditt, dvs den ansvarige producentens/marknadsförarens namn. Detta för att bevara trovärdigheten för KRAV-godkända produkter.

I kapitlet om Märkning och marknadsföring (kapitel 20) i KRAVs regler kan du läsa om hur märket får användas. Vid revisionen kommer certifieringsorganen att kontrollera att märkningen på produkter, förpackningar och emballage följer KRAVs regler.

EUs LOGOTYP 
Du ska använda EUs logotyp för ekologisk produktion på KRAV-certifierade färdigförpackade produkter från EU, som omfattas av förordningen.

KOD
De KRAV-certifierade produkterna ska också märkas med den officiella kod som är unik för det certifieringsorgan som ansvarar för kontroll och certifiering enligt EU-förordningen för ekologisk produktion. Koden för det certifieringsorgan som certifierat den sista beredningsåtgärden ska anges. På förpackade produkter är packningen den sista beredningsåtgärden.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU KRAV-MÄRKET PÅ BÄSTA SÄTT

Placera gärna KRAV-märket på förpackningens framsida. När märket syns i hyllorna ökar försäljningen. KRAV-märket får dock inte dominera över företagets logotype.

FORMULERINGAR SOM KAN ANVÄNDAS I ANSLUTNING TILL KRAV-MÄRKET

  • KRAV-märkt mat 
    Odlingen sker utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Genom att välja KRAV-märkt mat bidrar du till en bättre miljö och till ett öppet landskap med biologisk mångfald.
  • I KRAV-godkänd djurhållning stimuleras djurens naturliga behov. Djuren föds upp med höga krav på etik och miljö.
  • KRAV-certifierade ekologiska produkter är odlade, kontrollerade och hanterade enligt KRAVs regler för ekologisk produktion.

KOM IHÅG! KRAV-MÄRKET ÄR INGEN AVSÄNDARE!
KRAV-märket garanterar endast varans äkthet, dvs att den verkligen kommer från en KRAV-certifierad produktion. KRAV-märket garanterar däremot aldrig varans kvalitet, det gör du som producent. Alltså skall KRAV-märket aldrig upplevas som avsändare, dvs inte dominera över din logotype, firmamärke. KRAV-märket skall användas i sin helhet.

Senast uppdaterad: 2018-01-08