Logga in

Vår nya kundportal – Mitt KRAV är nu igång. Det är obligatoriskt för alla KRAV-certifierade företag att ha ett användarkonto i Mitt KRAV och att årligen kontrollera att företagsuppgifter och kontaktperson/er är korrekt. Varje år ska även produktionsuppgifter och försäljningsvärden rapporteras. Det är du som kund som har det yttersta ansvaret för att dina uppgifter i Mitt KRAV är korrekta. Om du inte redan har ett konto behöver du registrera dig för att få ett KRAV-nummer.

Behöver du hjälp med Mitt KRAV kontakta:

» Lantbrukare lantbruk@krav.se
» Förädling/import livsmedel@krav.se
» Butik/Restaurang butik.restaurang@krav.se

Mitt KRAV

Jag har ett konto den nya
kundportalen Mitt KRAV och vill logga in
Jag har aktiverat mitt konto redan och vill logga in » mitt.krav.se

Om du vill kontrollera dina tidigare rapporterade försäljningsvärden kan du göra det här i vårt äldre system.


 

We have now launched our new web portal – Mitt KRAV. It is mandatory for all KRAV certified companies to have an account in Mitt KRAV and yearly check and ensure company and contact information is correct. Yearly production data and sales values should be reported in the system. 

 If you need any help please contact:

»Agriculture lantbruk@krav.se
» Processing/trade livsmedel@krav.se
» Shop/Restaurants butik.restaurang@krav.se

I already have an account in Mitt KRAV and would like to login
Login » mitt.krav.se

Our old page for reporting your sales values is still operational if you want to check your previously reported sales values.

Senast uppdaterad: 2017-12-13