Lina Norrsell kombinerar biodling och fruktodling

Lina är lugnet själv fast jag besöker henne veckan innan midsommar då man som biodlare har bråda tider. Bisamhällena ska få fler skattlådor att fylla med honung, nya samhällen ska skapas för att ersätta dem som inte klarat vintern, gamla drottningar ska bytas ut mot nya och honung ska skördas och slungas.  Den lilla gården ligger strax väster om Degeberga på Österlen. För fyra år sedan blev Linas hobby ett yrke. I Kivik ligger äppelodlingen på 4 hektar och biodlingen är snart uppe i 100 övervintrande bisamhällen.

– Man jobbar ju mesta delen av livet och nu får jag jobba med det jag vill och tjäna pengar på det. Jag gillar att det är varierat med många olika arbetsmoment. Och det är spännande att vara väderberoende, säger Lina.

Kombinationen av biodling och fruktodling är lyckad.

– Det är smidigt att ha sina egna bin. Då vet jag att jag får starka pollinerare till min fruktodling i exakt rätt tid. Eftersom jag inte använder kemiska bekämpningsmedel vet jag också att bina inte råkar illa ut, säger Lina.


 

Vilken är den viktigaste skillnaden mellan KRAV-certifierad och konventionell fruktodling?

– Jag sprutar inte med kemiska bekämpningsmedel. Jag hade aldrig blivit äppelodlare om jag hade varit tvungen att spruta. KRAV-odlingen innebär mycket merarbete med att slå ogräsen runt träden med röjsåg eller en traktorburen klippare.

Varför ska jag som konsument välja KRAV-certifierade äpplen?

– De innehåller inga rester av bekämpningsmedel och odlingen bidrar inte till att förstöra grundvattnet. Stora delar av Kiviks äppelodlingar ligger inom vattenskyddsområde och de konventionella odlarna har fått dispens i flera år för att få fortsätta använda vissa preparat som egentligen inte är tillåtna där.

Senast uppdaterad: 2015-01-14