Kunskapsläget om cancer och nitrit

En stor grupp forskare kom 2006 fram till slutsatsen att det finns ett visst stöd för att nitrit i mat är förknippad med en ökad förekomst av magcancer (1). Sedan dess har några forskare ännu en gång gått igenom forskningen och den gruppen kom 2016 fram till att det finns ett samband mellan nitritintag och hjärntumörer samt sköldkörtelcancer (2).

Källor:
1.    IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Volume 94, Ingested Nitrate and Nitrite, and Cyanobacterial Peptide Toxins, WHO 2010.
2.    Li Xie m.fl. Association between dietary nitrate and nitrite intake and site-specific cancer risk: evidence from observational studies. Oncotarget. 2016.

Senast uppdaterad: 2017-06-19