Vision, affärsidé och mål

Vision

All produktion av livsmedel är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Affärsidé

KRAV finns till för människor som vill påverka utvecklingen mot en hållbar värld.
Genom att skapa förtroende för varumärket KRAV och erbjuda företag möjlighet att KRAV-certifiera sin verksamhet, blir KRAV-märket navet som förenklar köpbeslut.
Det bidrar till intäkter i värdekedjan, nöjda licenskunder och ökad nytta för människor, djur och miljö.

Mål

20% KRAV-märkt år 2020

Senast uppdaterad: 2017-04-25