Vision och varför

Vision

All produktion av livsmedel är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Varför

KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel samt underlättar för aktörer i livsmedelskedjan och konsumenter att agera ansvarsfullt.

Senast uppdaterad: 2018-02-07