KRAVs regler

KRAVs regler spänner över hela livsmedelskedjan och alla typer av matproduktion; växtodling, djurhållning, fodertillverkning, livsmedelsförädling, butik, storhushåll, restaurang och fiske med mera. Meningen med KRAVs regler är att de ska bidra till att driva utvecklingen av ekologisk produktion framåt. Alla delar av reglerna ses över regelbundet enligt en fastställd plan, och en ny regelbok ges ut årligen.

På de här sidorna kan du söka bland KRAVs olika regler. Du kan även få reda på hurprocessen med att ta fram reglerna går till och hur du kan göra för att vara med och påverka KRAVs regler.  

   
     
Senast uppdaterad: 2017-05-19