KRAVs regler

KRAVs regler spänner över hela livsmedelskedjan och alla typer av matproduktion; växtodling, djurhållning, fodertillverkning, livsmedelsförädling, butik, storhushåll, restaurang och fiske med mera. Meningen med KRAVs regler är att de ska bidra till att driva utvecklingen av ekologisk produktion framåt. Alla delar av reglerna ses över regelbundet enligt en fastställd plan, och en ny regelbok ges ut årligen.

På de här sidorna kan du söka bland KRAVs olika regler. Du kan även få reda på hur processen med att ta fram reglerna går till och hur du kan göra för att vara med och påverka KRAVs regler.  

Hur vill du läsa KRAVs regler framöver?

Just nu undersöker vi hur KRAVs regler ska skickas ut framöver. Idag sänder vi den nya utgåvan av regelboken per post till alla KRAV-certifierade företag, certifieringsorgan och andra intresserade. Men det är viktigt att inte skicka ut regelboken till den som inte vill ha reglerna i pappersform. Därför vill vi veta mer om hur du helst läser våra regler – som tryckt bok eller på webben till exempel?

Hör gärna av dig till regler@krav.se

   
     
Senast uppdaterad: 2017-11-16