KRAVs regler

KRAVs regler spänner över hela livsmedelskedjan och alla typer av matproduktion; växtodling, djurhållning, fodertillverkning, butik, storhushåll, restaurang och fiske, med mera. Meningen med KRAVs regler är att de ska driva utvecklingen av ekologisk produktion framåt. Alla delar av reglerna ses över inom en treårsperiod och en ny regelbok ges ut årligen.

På de här sidorna kan du söka bland KRAVs olika regler. Du kan även ta reda på processen med att ta fram reglerna går till och hur du kan göra för att påverka.  

   
     
Senast uppdaterad: 2017-04-10