KRAV tycker

Här presenteras våra ståndpunkter kring aktuella frågor, till exempel EU-kommissionens förslag till lag för ekologisk produktion eller när vi med jämna mellanrum besvarar kritik om att ekologisk mat inte är bra för miljön. Det finns även ett övergripande och kortfattat budskapsdokument om KRAV. Här kan du också läsa några aktuella svar på remisser som KRAV har lämnat den senaste tiden.

Senast uppdaterad: 2017-08-30