Därför ska du välja KRAV-märkta ägg!

 De KRAV-märkta hönsen får gå ut på sommaren i en rasthage som är bevuxen med gräs och annat grönt, där de kan beta och picka. De får rengöra sig i sandbad och äter huvudsakligen KRAV-märkt foder. Alla KRAV-märkta ägg kommer från Sverige. Och visst smakar äggen lite bättre när du vet att hönan har fått vara ute och beta gräs!

Fördelar med KRAV-märkta ägg

  • Hönan går ute i gröngräset på sommarhalvåret och pickar och sprätter.
  • Max 6 höns per kvadratmeter inne och minst 4 kvadratmeter per höna ute.
  • Hönan får bada i sand för att hålla fjäderdräkten ren.  
  • KRAV-märkta höns får KRAV-märkt foder som är odlat utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
  • Produktionen kontrolleras varje år.

Dioxiner i ägg
Livsmedelsverkets kontroller har visat att halterna av dioxin har ökat i ekoägg. Dioxiner finns i alla animaliska livsmedel. Trots ökningen ligger nivåerna långt under gränsvärdet både i konventionella och ekologiska ägg. Arbete pågår för att hitta källan och sänka nivåerna. Foderbranschen lanserat ett nytt fasfoderprogram för utfodring av hönor i ekologisk produktion. Bland annat sänks nivåerna av fiskfoder och Östersjöfisk har fasats ut och används inte i det nya fodret. Effekten kommer att följas upp med provtagningar våren 2017.
Läs mer och följ utvecklingen här: Dioxiner i ägg

Du kan också läsa mer och ställa frågor i KRAVs Konsumentforum

Länkar

Recept

Foto hönor: Åsa Odelros    —    Foto ägg: Kolbjörn Örjavik
Senast uppdaterad: 2017-04-07