KRAV-märkt och energieffektivt

Rengöring av ventilation

Väljer du KRAV-märkta livsmedel stödjer du klimatinsatser. Alla KRAV-certifierade företag ska arbeta för att effektivisera energianvändningen och minska förbrukningen av fossila bränslen.

KRAVs regler för att minska klimatpåverkan går utöver vad som krävs i EU-förordningen för ekologisk produktion. Ett exempel är att energiförbrukningen i stora växthus till 80 procent ska komma från förnybar energi eller spillvärme. KRAV-märkt torsk kommer från ett fiske där båtarnas bränsleförbrukning begränsas och bara ozon- och klimatneutrala kylmedel får användas ombord. KRAV-certifierad svensk djurhållning följer regler som är utformade för att ge positiv effekt för klimatet, till exempel genom att minska utsläppen av växthusgaser per kilo produkt. KRAV-bönder ska ha kunskap om sparsamt körsätt och sedan 2016 använda enbart förnybar el.

Även restauranger och storhushåll som är KRAV-certifierade ska ha bytt till förnybar el senast 31 december 2017, och ett år senare ska alla KRAV-certifierade företag använda förnybar el.

Henrik Hermansson har en gård utanför Mjölby med äggproduktion. Enligt KRAVs regler har de gjort en energikartläggning och det ledde bland annat till att de nu rengör filtren vid hönshusets luftintag en gång i månaden. Därmed går ventilationen lättare och det spar energi, men åtgärden är bra på fler sätt.

– Nu har vi bättre klimat i hönshuset, djuren mår bättre, de anställda mår bättre och vi får renare ägg, säger han.

Men hur är det hos dig i ditt kök?

Troligtvis kan också du minska energianvändningen med enkla medel. Det kan till exempel handla om att inte använda energi när den inte behövs, att släcka lampor när ingen är i rummet eller stänga av stekbord som inte används. Ett tips är att göra en nattrond för att hitta sådant som står på och förbrukar onödig energi.

På sikt kan investeringar betala sig, att till exempel byta till LED-lampor, installera styrning av belysning eller byta till energieffektiva kylar, frysar och diskmaskiner. Ska ni bygga om är det bra att samordna verksamheten så att den blir energieffektiv. Värmeåtervinning från kylar och frysar kan till exempel vara något att fundera över.

Några enkla tips

  • Skapa rutiner för att släcka lampor när ingen är i rummet, till exempel i förråd
  • Rengör armaturer, smutsig armatur innebär sämre belysning
  • Diska med full maskin
  • Stäng stekbord, kokplattor, köksfläktar och annan utrustning när den inte används
  • Välj kastruller som har jämn botten och samma storlek som plattan och använd lock
  • Rengör eller byt fläktfilter och undvik att ha ventilationen i gång när lokalen är tom
  • Se till att dörren till kylskåpet och frysen sluter tätt och kontrollera att du har rätt temperatur
  • Dammsug kondensorn (gallret på baksidan) av kyl- och frysskåp

(Källa: Broschyr från Umeå kommun Miljö och Hälsoskydd. 2015)

Text: Solweig Wall Ellström
Bildtext: Här rengörs luftintag till ett KRAV-certifierat hönshus. Det är klimatsmart och bidrar till trivsel för djur och människor.
Publicerad: 2017-09-01

Senast uppdaterad: 2017-11-14