KRAV-märkt kaffe

Välj KRAV-märkt kaffe och gör en insats både för miljön och kaffebönderna.

Vi svenskar är tillsammans med våra grannar i Finland världsbäst på att klunka i oss kaffe. Trots att Sverige är ett litet land konsumerar vi ungefär en procent av kaffet som produceras i världen – runt 1 000 koppar per person och år.

Du som väljer KRAV-märkt kaffe i affären gör stor skillnad. Kaffe är nämligen en av världens mest besprutade grödor. Att skippa de farliga kemiska bekämpningsmedlen gör gott för både miljön och för kaffeböndernas hälsa. KRAV har också regler som säkerställer att kaffeföretagen tar socialt ansvar för arbetarna på odlingarna.

Därför är KRAV-märkt kaffe bättre

  • KRAV-märkt kaffe är odlat utan skadliga kemiska bekämpningsmedel. På de konventionella odlingarna används mycket giftiga bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige, till exempel parakvat. Parakvat är akut giftigt både för djur och människor och bryts ner långsamt i naturen.
  • Kaffeböndernas hälsa förbättras då de slipper hantera farliga bekämpningsmedel. Skador och till och med dödsfall orsakade av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket är ett stort folkhälsoproblem i till exempel Brasilien, som vi i Sverige importerar merparten av vårt kaffe ifrån.
  • KRAV-certifierade kaffeproducenter tar socialt ansvar. Det innebär bland annat att mänskliga rättigheter respekteras, att ingen diskriminering eller barnarbete får förekomma och att arbetarna kan organisera sig fackligt.
  • Handelsgödsel får inte användas i ekologisk odling. Det blir en stor vinst för klimatet eftersom tillverkningen av handelsgödsel orsakar stora utsläpp av växthusgaser.

 Se vår film om hur du förbättrar kaffeböndernas situation genom att dricka KRAV-märkt kaffe: Mer social hänsyn med KRAV-kaffe

Senast uppdaterad: 2017-04-07