KRAV-märkt från skogen

Vilda bär, örter och svampar som plockas i skogen kan KRAV-märkas om området är godkänt och plockarnas arbetsvillkor är kontrollerade.

Vilda bär, örter och svampar som plockas i skogen kan KRAV-märkas om området är godkänt och plockarnas arbetsvillkor är kontrollerade.

Företaget som hanterar bären och säljer dem måste vara KRAV-certifierat. Dessutom ska området där bären plockas vara KRAV-godkänt. Området ska anmälas till certifieringsorganet, som ska godkänna området för plockning.

Att ett område är KRAV-godkänt innebär att marken inte får ha konstgödslats och besprutats de senaste tre åren. Ingen plockning är tillåten på hyggen de tre närmaste åren efter trädplantering, eftersom skogsplantorna ofta är behandlade med kemiska medel. Området får heller inte ligga för nära trafikerad väg eller annan föroreningskälla. Dessutom ska cesiumhalten i marken kontrolleras och får inte överstiga de gränsvärden KRAV har satt upp.

Ett socialt ansvarstagande är också en viktig del i KRAV-märkningen. Det innebär att man vid kontrollen även kontrollerar plockarnas villkor. De ska ha bra boende, information på sitt språk och kollektivavtalsenlig lön bland annat.

I en förädlad produkt, till exempel KRAV-märkt blåbärssylt, är inte bara bären KRAV-märkta utan alla ingredienser är producerade enligt KRAVs regler och inga onödiga tillsatser har använts.

Läs mer:

Senast uppdaterad: 2017-04-10