KRAV-märkt från havet

Välj fisk och skaldjur som kommer från hållbara bestånd eller har odlats med hänsyn till djur och miljö. Välj KRAV-märkt!

Därför är KRAV-märkt vildfångad sjömat bättre:

  • KRAV-certifierad vildfångad fisk och skaldjur kommer från hållbara bestånd. Fisket får inte överskrida den biologiska produktionsförmågan i ekosystemet.
  • Den är fiskad med redskap som begränsar bifångster av fåglar, däggdjur och fiskarter som man inte avser att fånga eller fisk av fel storlek.
  • När KRAV godkänner exempelvis fångstredskap och bedövningsmetoder beaktas alltid fiskens välfärd så långt det är möjligt.
  • Vildfångad fisk kommer från bestånd där miljögifter kontrollerats. För höga halter av dioxiner och tungmetaller innebär att fisken eller skaldjuren inte blir godkända.
  • KRAV-märkt fisk är fiskad av en båt som uppfyller regler om miljöanpassade bränslen, kemikalier och om spårbarhet tillbaka till fiskeplatsen.

Peter Olsson

Möt en småskalig fiskare

Småskaligt fiske med bur är framtiden, tycker Peter Olsson som fiskar KRAV-certifierad havskräfta. Läs en intervju med Peter.

Vilken fisk kan jag lägga på tallriken? Havskräfta, torsk, kolja, sej och nordhavsräka – här är fiskebestånden som är godkända av KRAV.

Frågor och svar om KRAV-märkt fisk.

Därför är KRAV-märkt odlad sjömat bättre:

  • Fodret är ekologiskt och hållbart. Det består av ekologiska vegetabilier och fiskrens eller fisk som inte används som människoföda.
  • Inga kemiska färgämnen eller andra konstgjorda tillsatser är tillåtna i fodret.
  • Fiskarna ska ha tillräckligt med utrymme i odlingskassarna för att kunna bilda stim och för att de inte ska skada varandra. Max 10 kilo biomassa per kubik. I konventionell produktion kan upp till 25 kilo per kubik tillåtas.
  • Utsläpp från fiskodlingen får inte minska den biologiska mångfalden eller förorsaka övergödning.

 blåmusslor

Musselodling skapar balans i havet

KRAV-certifierade musslor är goda för dig – och för havsmiljön.
Vi besöker Sveriges största musselodling i Mollösund.

Blåmusslan är nyttig och har en umamismak som kan lyfta matlagningen till nya höjder. ”Det är en fantastisk råvara som vi borde äta mer av” säger Magdalena Sivik, vd på Blåskal som tar vara på de KRAV-märkta blåmusslorna.
Läs mer om hur blåmusslans umamismak kan lyfta matlagningen.

Ät odlad KRAV-märkt lax med gott samvete. Laxar i KRAV-certifierade odlingar matas med foder där proteinet kommer från fiskrens och kasserad fisk, inte matfisk.
Läs mer om hur KRAV-certifierad odling av lax fungerar.

bouillabaise

Läckert i grytan

Bjud på KRAV-märkt sjömat! Vi har samlat våra bästa recept.

 
Senast uppdaterad: 2017-09-18