Kontrollen

För att du ska veta att den KRAV-märkta produkten i butiken faktiskt är KRAV-märkt finns en noggrann kontroll av alla företag som odlar, förädlar eller hanterar KRAV-märkt mat. Hela kedjan kontrolleras, från odlaren till den KRAV-certifierade butiken eller restaurangen.

Kontrollen att KRAVs regler följs och godkännandet av produktionen kallas för certifiering. Den utförs av oberoende certifieringsorgan som är godkända för KRAV-certifiering. I Sverige är det Swedac som kontrollerar och godkänner (ackrediterar) certifieringsorganen.

Här hittar du alla godkända certifieringsorgan

Den som vill bli KRAV-certifierad kontaktar ett certifieringsorgan och ansöker om certifiering. All KRAV-certifierad produktion kontrolleras årligen av revisorer från certifieringsorganen.

Läs mer om:

KRAVs regelchef Kjell Sjödahl Svensson berättar om kontrollen.

Titta på filmerna nedan!

• Varför behövs KRAVs kontroll?

• Hur fungerar KRAVs kontroll?

• Hur upptäcks fusk och avvikelser?

Senast uppdaterad: 2017-04-10