Joel brinner för jordhälsa

Joel Månsson ute på fältet

KRAV-bonden Joel Månsson jobbar med naturen som förebild för att skapa en friskare och bördigare jord.
– Titta, här kryllar det av liv! Maskarna är det säkraste tecknet på att jorden mår bra.

Joel Månsson släpper sin spade och gräver entusiastiskt med händerna i myllan. Bland jordkokor och rötter hittar han daggmaskar som har lämnat gångar efter sig i den luckra jorden. Maskarna är den synligaste delen av näringskedjan i marken. Om de trivs, trivs ofta även andra kryp, bakterier och mikroorganismer som bidrar till att skapa en näringsrik jord.

Vi står ute på en åker på den skånska slätten utanför Lund. Här driver Joel Månsson gården Norra Knästorp tillsammans med sin pappa Anders Månsson. Joels stora passion är ekologisk odling. Sedan han engagerade sig i familjejordbruket har de KRAV-certifierat stora delar av sin växtodling och resten av marken ligger i karens för att bli godkänd.

Med naturen som förebild

April närmar sig, snön har smält bort och vårbruket har precis kommit igång på gården. De närmsta veckorna blir hektiska för Joel och Anders, nu gäller det att få ner ärtorna, åkerbönorna och spannmålen i jorden. Men rödbetorna, sellerin och övriga grönsaker får vänta tills risken för nattfrost är borta.

Joel gräver

Joel ser ekologisk odling som ett bra sätt att bygga upp bördigheten i jorden. På gården används inget konstgödsel, istället köper de in stallgödsel från bland annat ekologiska värphöns. En genomtänkt växtföljd med många olika grödor gör att risken för sjukdomar minskar.

– Grödans hälsa hänger på hur jorden mår. När man besprutar grödorna för att bekämpa sjukdomar blir det även ett folkhälsoproblem. Vi odlar istället med naturen som förebild, det är betydligt mer långsiktigt!

Grönt året runt

Joel vågar prova nya vägar för att öka bördigheten. Han inspireras av metoden conservation agriculture som är stor bland ekobönder i USA. På fältet vi står ska det växa olika sorters grönsaker senare i vår, men redan nu grönskar det av klöver som ökar kvävehalten i marken. På det viset slipper Joel tillsätta så mycket gödsel.

– Ett av våra mål för att skapa bättre jordhälsa är att det ska vara grönt på åkrarna över hela året. Om vi tittar på hur det växer i naturen är det onaturligt med barmark. Jorden ska alltid vara täckt och ha levande rötter.

– Ett annat mål är att vi ska sluta plöja jorden. Ett arbetsredskap kan aldrig ersätta det som naturen själv kan göra. Genom att plöja mindre höjer vi mullhalten och mindre kol frigörs, jordbruket blir en kolsänka istället för att släppa ut kol i atmofären.

Daggmask

Vi går några meter över till en åker som är nyplöjd och hittills har brukats på ett mer traditionellt sätt. Skillnaden är stor när Joel sätter ner spaden. Vi hittar inga maskar eller växtrester och jorden innehåller för mycket vatten. Ett bevis för Joel att den nya odlingsmetoden fungerar bättre.

– Vi är säkra på att vi är på rätt spår.

LÄS MER:

Senast uppdaterad: 2017-04-20