Import och införsel

Import och införsel

Steg för steg till KRAV-certifiering

När du KRAV-certifierat ditt företag för regelområde import och införsel får du använda KRAV-märket på dina produkter och råvaror om de uppfyller KRAVs regler.

1. Skaffa kunskap. Ta reda på vad som gäller för att ditt företag ska kunna bli KRAV-certifierat. Ditt företag ska, utöver regelområde import/införsel (kapitel 16) även uppfylla KRAVs regler i kapitel 2, 3 och 20. I kapitel 16 Import och införsel kan du se vilka tilläggskrav din leverantör och dess underleverantörerna ska uppfylla för att du ska få KRAV-märka råvaror och ingredienser. Kontakta gärna KRAV för att få hjälp.

2. Registrera dig hos KRAV och kontakta ett certifieringsorgan.

– Registrera dina företagsuppgifter i Mitt KRAV mitt.krav.se.
– Kontakta och teckna avtal med ett certifieringsorgan. Här finner du en lista med certifieringsorgan.

3. Gör de förändringar som behövs i ditt företag

  • Gör de ändringar som det finns behov av inom ditt företag för att uppfylla reglerna i kapitel 3, till exempel att chaufförer ska ha gått kurs i sparsamt körsätt, att du har en miljöpolicy osv.

4. Finns tilläggskrav och i så fall, hur ska verifieringen gå till?

  • Ta reda på om de produkter som du ska föra in eller importera omfattas av några av tilläggskraven i kapitel 16. Om så är fallet, informera dina leverantörer. Tilläggskraven för socialt ansvar ska verifieras i de led i leverantörskedjan där produktion sker.
  • Försäkra dig om att din leverantör och underleverantörerna, särskilt i primärledet, kan uppfylla aktuella tilläggskrav.
  • Ta reda på hur du ska kunna visa att tilläggskraven i produktionsleden i kedjan uppfylls, antingen med KRAVs checklistor eller genom erkända certifieringar/leverantörsgranskningssystem.
  • Om tilläggskraven ska verifieras av ett certifieringsorgan via KRAVs checklistor ska du ta kontakt med certifieringsorganet för att planera in verifieringen hos din leverantör och underleverantörerna.
  • Upprätta märkningsavtal med din leverantör om packning och märkning ska ske där.
  • Begär in dokumentation som visar att tilläggskraven uppfylls. Det kan t.ex. vara ifyllda och signerade checklistor eller certifikat.
  • Kontrollera att checklistor omfattar alla berörda producenter, och att det framgår att tilläggskraven uppfylls.

5. Kontroll. Certifieringsorganet genomför en kontroll minst en gång per år. Vid kontrollen ska du kunna visa upp ifyllda checklistor eller certifikat för revisorn.

6. Certifikat. Om certifieringsorganet bedömer att KRAVs regler uppfylls får du ditt KRAV-certifikat och kan börja KRAV-märka dina produkter. Ditt företag har alltid ansvaret för att KRAVs regler följs.

7. Registrera produkten mitt.krav.se innan du börjar marknadsföra den.

8. Dags att lansera produkten. Du kan få hjälp från KRAV med lansering både till konsument och till företag.

9. Du betalar en årlig licensavgift till KRAV. Du betalar också avgifter till ditt certifieringsorgan för deras kontroll, kontakta certifieringsbolagen för prisuppgifter.

Kontakta KRAV om du har frågor om regler, söker produkt/råvara till ditt företag eller vill ha hjälp med marknadsföring.

Om du har frågor:
Tel: 018-15 89 00 (välj först Företag och sedan Förädling & handel)
E-post: livsmedel@krav.se

Senast uppdaterad: 2018-03-28