Import och införsel

Import och införsel

Steg för steg till KRAV-certifiering

När du KRAV-certifierat ditt företag för regelområde import och införsel får du använda KRAV-märket på dina produkter och råvaror om de uppfyller KRAVs regler.

1. Skaffa kunskap. Ta reda på vad som gäller för att ditt företag ska kunna bli KRAV-certifierat. Du ska, utöver regelområde import/införsel (kapitel 16) även uppfylla KRAVs regler i kapitel 2 och 3 samt 20.

I regelområdet import/införsel kan du se vilka tilläggskrav din leverantör samt underleverantörerna i hela kedjan bakåt ska uppfylla för att du ska få KRAV-märka råvaror och ingredienser. Kontakta gärna KRAV för att få hjälp.

2. Registrera dig hos KRAV och kontakta ett certifieringsorgan.
– Registrera dina företagsuppgifter i Mitt KRAV mitt.krav.se.
– Kontakta och teckna avtal med ett certifieringsorgan. Här finner du en lista med certifieringsorgan.

3. Gör de förändringar som behövs och ta reda på hur verifieringen ska gå till:.

  • Gör de ändringar som det finns behov av inom ditt företag, till exempel att chaufförer ska ha gått kurs i sparsamt körsätt, att du har en miljöpolicy osv.
  • Du ska se till att dina leverantörer och underleverantörer i hela kedjan blir informerade om de av KRAVs tilläggskrav som rör produkten som du vill KRAV-märka. De finns i kapitel 16.
  • Försäkra dig om att din leverantör och underleverantörerna, särskilt i primärledet, kan uppfylla tilläggsreglerna.
  • Ta reda på hur du ska kunna verifiera tilläggskraven i produktionsleden i kedjan, antingen med KRAVs checklistor eller genom erkända regelverk/leverantörsgranskningssystem.
  • Om tilläggskraven ska verifieras av ett certifieringsorgan via KRAVs checklistor ska du ta kontakt med certifieringsorganet för att planera in verifiering hos din leverantör och underleverantörerna.
  • Upprätta märkningsavtal med din leverantör om packning och märkning ska ske där.
  • Begär in dokumentation som visar att tilläggskraven uppfylls. Det kan t.ex. vara ifyllda och signerade checklistor eller certifikat från ett erkänt regelverk.
  • Kontrollera att checklistor och certifikat omfattar alla producenter, och att det framgår av checklistor att tilläggsreglerna uppfylls. Vid certifieringsorganets kontroll av din KRAV-certifiering ska du kunna visa upp dokumenten för revisorn.

5. Kontroll. Certifieringsorganet genomför en kontroll minst en gång per år. Kontroll sker av att samtliga relevanta regler uppfylls.

6. Certifikat. Om certifieringsorganet bedömer att alla KRAVs relevanta regler uppfylls får du ditt KRAV-certifikat och kan börja KRAV-märka dina produkter. Ditt företag har alltid ansvaret för att KRAVs regler uppfylls.

7. Registrera produkten mitt.krav.se så inköpare och konsumenter kan hitta dem i produktlistan. 

8. Dags att lansera produkten. Du kan få hjälp från KRAV med lansering både till konsument och till företag.

9. Du betalar en årlig licensavgift till KRAV. Du betalar också avgifter till ditt certifieringsorgan för deras kontroll, kontakta certifieringsbolagen för prisuppgifter.

Kontakta KRAV om du har frågor om regler, söker produkt/råvara till ditt företag eller vill ha hjälp med marknadsföring.

Avdelningen för förädling och internationell handel.
Tel: 018-15 89 00 (välj först Företag och sedan Förädling & handel)
E-post: livsmedel@krav.se

Senast uppdaterad: 2017-09-19