Hjälpmedel förpackningar

KRAV hjälper KRAV-certifierade företag med verktyg och kunskap för att anpassa sina förpackningar och ställa krav på sina förpackningsleverantörer. Idag finns följande hjälpmedel:

Förpackningslotsen, en steg-för-steg-guide till en miljöoptimerad förpackning:

Självdeklaration för förpackningsleverantörer, som hjälper dig att få information om SIN-ämnen, PVC och BPA i förpackningen:

Avvecklingsplan för SIN-ämnen i förpackningar
Enligt KRAVs regler ska du göra en kartläggning av om dina förpackningar innehåller något av de SIN-ämnen som finns med i Bilaga 3 i KRAVs regler, och i så fall göra en avvecklingsplan. Regeln gäller primärförpackningar.
För att ditt certifieringsorgan ska kunna godkänna avvecklingsplanen behöver du visa att du genomför åtgärder för att minska innehållet av SIN-ämnen, med målet att fasa ut dem helt.

Mallarna ska ses som en hjälp för dig som arbetar med avvecklingsplaner. De finns både som Word- och som Excel-dokument, så att du kan anpassa formatet efter ditt företags behov. Excel-mallen är att föredra om du har många olika förpackningar och vill ha avvecklingsplanerna samlade i ett dokument.

På engelska: 

Avvecklingsplan för PVC i locktätningar och tätskikt på metall
Enligt KRAVs regler ska primärförpackningar till KRAV-certifierade produkter som packas efter 1 januari 2018 inte innehålla PVC, men det finns möjlighet till undantag för tätningar på metallock och för tätskikt på metallburkar. En förutsättning för undantaget är att du arbetar med en avvecklingsplan.

Mallarna ska ses som en hjälp för dig som arbetar med avvecklingsplaner. De finns som Word- och som Excel-dokument, så att du kan anpassa formatet efter ditt företags behov. Excel-mallen är att föredra om du har många olika förpackningar och vill ha avvecklingsplanerna samlade i ett dokument.

På engelska: 

 

Senast uppdaterad: 2018-02-07