Historik

I början av 1980-talet fanns ett flertal olika märkningar för ekologiska (då alternativodlade) produkter. Både handeln och konsumenterna efterfrågade en enhetlig märkning. 1985 bildade fyra odlarorganisationer tillsammans Kontrollföreningen för Alternativ Odling, som förkortades till KRAV. KRAV-märket skapades samma år av Ragnar Källander. Idag är KRAV-märket ett registrerat varumärke.

1985
Den 21 februari 1985 bildas KRAV, en ideell, politiskt och religiöst obunden förening. De första medlemmarna är Biodynamiska föreningen, Förbundet Naturenlig odling, Förbundet Organisk Biologisk Odling och Alternativodlarnas Riksförbund. Kansliet placeras i Almarkaröd i Skåne.
KRAV skriver de första reglerna för växtodling.

1987-88
KRAV introducerar regler för djurhållning och förädling.

1989
KRAVs kansli flyttar till Jälla utanför Uppsala. Under 1989 kommer ett statligt omläggningsstöd som bidrar till en stor anslutning av lantbrukare. Drygt 1 000 nya producenter ansluter sig till KRAV-kontrollen.
Den första kanslipersonalen anställs, två kontrollchefer: Peter Lustig och Eva Mattsson. Cirka 120 kontrollanter är engagerade i fältarbetet.

1990
KRAV ombildas till ekonomisk förening. Thorsten Andersson blir ordförande och Gunnar Rundgren blir föreningsledare.

1991
Under 1991 antas regler för vildväxande produktion.

1992
Projektet med att KRAV-auktorisera butiker kommer igång under hösten 1992.

1993
Jordbruksverket godkänner KRAV som kontrollmyndighet den 20 januari 1993.

1994
Sveriges Riksdag antar målet att 10 procent av Sveriges åkerareal ska odlas ekologiskt år 2 000. Gunnar Rundgren slutar som föreningsledare. KRAV blir som första kontrollorgan i världen ackrediterat av IFOAMs Ackrediteringsprogram (IAP).
Från den 1 juli gäller EGs regler för ekologiskt lantbruk i och med EES-avtalet. Kansliet flyttar i september till Kungsängsgatan 12 i centrala Uppsala. Peter Lustig tillträder i augusti som föreningsledare.

1995
Marknadsutvecklingen är god och ett statligt stöd till ekologisk produktion införs, vilket ger det ekologiska lantbruket en extra skjuts framåt. KRAV bildar under året dotterbolaget GroLink AB.

1996
KRAV inför regler för restaurang och storhushåll.

1998
Åke Natt och Dag tillträder som ny VD i februari.

Odling av lax, regnbåge, röding och öring blir det senaste kontrollområdet.
KRAV-Konsument startar, för att kunna ge information till konsumenter och studerande.

1999
Associerat medlemskap införs. EU:s ministerråd beslutar om regler för ekologisk djurhållning.

2000
KRAV firar 15-årsjubileum med fest på Uppsala slott. Lena Söderberg tillträder som ny VD i september.
Nya regler utarbetas för registrering av produkter inom restaurang och storhushåll.

2001
KRAV vinner Göteborgs Stads internationella miljöpris.
Thorsten Andersson avgår efter 11 år som styrelseordförande. Ny ordförande är Bo Thunberg.

2002
En konsumentundersökning utförd av LUI visar att 93 procent av Sveriges konsumenter känner till KRAV-märket.

2004
KRAV-certifierat fiske lanseras.
KRAV öppnar e-kontoret, som ska ersätta pappersblanketterna.

2005
KRAV fyller 20 år.

2006
KRAV delas upp i Moderföreningen KRAV ekonomisk förening och Dotterbolaget Aranea Certifiering AB, som tar över all certifieringsverksamhet.

En konsumentundersökning utförd av LUI visar att 96 procent av alla konsumenter känner igen KRAV-märket.
Regeringen sätter upp målet att minst 25 procent av matkonsumtionen i offentlig sektor ska vara ekologisk senast 2010.

2007
Al Gores film En obekväm sanning, i kombination med en allmänt ökande miljömedvetenhet, skapar en stark global eko-boom.
Resultatet blir en stark ökad efterfrågan på ekologisk mat! Produktutbudet ökar med över 1 000 nya produkter under 2007.

2008
EU beslutar om en ny logotyp för ekologiska produkter och märket blir obligatoriskt att använda på ”förpackade ekologiska produkter” från 2010.
KRAVs styrelse beslutar att KRAV ska vara mer än ekologiskt.

2009
Lars Nellmer tillträder som ny VD i januari.

KRAV säljer Aranea som går samman med det internationella certifieringsorganet Kiwa.
KRAV startar en sida på Facebook.
KRAV lanserar ursprungsmärkning för mat och påbörjar arbetet med att införa klimatregler i märkningen.
Genombrott för den KRAV-märkta fisken.

2010
Nya klimatsmarta fiskeregler och växthusregler lanseras.

För att visa att KRAV-märket nu innehåller mer lanseras i början av året ett KRAV-märke med ny design.
Det finns nu fem certifieringsorgan som utför KRAV-certifiering.
KRAV startar KRAV-supporter och KRAV-ambassadörskap. Totalt utbildas 10 ambassadörer under året.

2011
Nya regler för restaurang införs. Nu gäller 1, 2 eller 3 KRAV-märken beroende på andel KRAV-certifierade livsmedel som serveras.

2012
En kampanj på Facebook ger 13 000 nya gillare i början av året.
97 procent av svenska konsumenter känner till KRAV-märket enligt en undersökning utförd av SIFO TNS.

Senast uppdaterad: 2017-04-11