Hälsa

KRAV-märkt mat är naturlig mat som tillverkas utan kemiska bekämpningsmedel och onödiga tillsatser. Godare för både din och odlarens hälsa.

 • Bekämpningsmedel
  Ju mer KRAV-märkt mat du äter, desto mindre mängd kemiska bekämpningsmedel får du i dig.
 • Tillsatser
  Med KRAV slipper du härdade fetter och onödiga tillsatser. Inte heller har lösningsmedel som hexan använts i förädlingen.  
 • GMO
  I KRAV-märkt produktion får GMO (genmodifierade organismer) inte användas.
 • Föroreningar
  KRAV förstärker skyddet mot föroreningar genom att kräva ett skyddsavstånd i svensk produktion mellan åkrar och starkt trafikerade vägar. Dessutom får endast en begränsad mängd tungmetaller tillföras marken med gödsel. Det är också förbjudet att samla in bär och svamp från områden där nedfallet från kärnkraftsolyckan Tjernobyl varit stort.
 • Läkemedel
  För att undvika rester av läkemedel i mjölk och kött har myndigheterna bestämt att det ska gå en viss tid sedan ett djur medicinerats innan mjölk och kött får säljas. För KRAV-märkta produkter gäller dubbel tid och djuren får heller inte medicineras rutinmässigt utan bara vid behov.
 • Nyttigt
  Vi är övertygade om att KRAV-märkt mat är mer hälsofrämjande. Allt fler forskningsresultat pekar också i den riktningen. Här är några av dem:

KRAV-märkt mat är naturlig mat som tillverkas utan kemiska bekämpningsmedel och onödiga tillsatser

Senast uppdaterad: 2017-04-06