Gårdstånga Nygård vill längre än hållbarhet

Gårdstånga Nygård vill längre än hållbarhet

Gårdstånga Nygård i Flyinge la om delar av sin produktion till KRAV under 2014.

2015 utökas den KRAV-certifierade odlingen till 260 av gårdens 900 hektar åkermark. Men att odla ekologiskt är bara en del av gårdens höga ambitioner om att inte bara odla hållbart, utan också bidra till en lösning i klimatutmaningen.

Tyvärr är marken frusen och täckt med ett tunt snölager denna februaridag på Gårdstånga Nygård. Annars hade förmodligen daggmaskarna blivit huvudpersoner under mötet med Josef Appell som är driftsledare på gården sedan 2006. Under fem odlingssäsonger har han praktiserat ”Conservation Agriculture”, det vill säga en odling helt utan jordbearbetning men med en varierad växtföljd, artrika mellangrödor och ständigt bevuxen mark.

– Det handlar om att lita på att naturen kan sköta jorden så mycket bättre än våra maskiner. I naturen finns inte nakna jordar och monokulturer. Med en hög biologisk mångfald och ständigt bevuxna jordar bygger vi upp jordens mullhalt i stället för att bryta ner den. Konkret ser vi att vi har väldigt mycket mer maskar i jorden nu än tidigare. Det ska vara minst fem maskar i varje spadtag under vår och höst, säger Josef.

Hur påverkas odlingsekonomin när man tillämpar ”Conservation Agriculture”?

– Man sparar mycket pengar eftersom man inte behöver lika mycket insatsvaror. Det går åt mycket mindre diesel när man inte bearbetar jorden och vi behöver köpa in mindre gödsel eftersom mellangrödorna står för en del av kvävetillförseln.

Hur går då ”Conservation Agriculture” ihop med ekologisk odling när man inte kan bekämpa ogräsen mekaniskt?

– Det är förstås en jätteutmaning, eftersom vi är först i Sverige med att prova. Många tror att vi kommer att få problem med kvickrot och tistel, men vi vet också att alla former av bearbetning av jorden ger mer ogräs. Vi kommer att kompromissa och radhacka i grödorna. Om vi gör det mycket ytligt och när det är torrt i marken minimerar vi påverkan på marken och mikrolivet. Radhackning innebär också en möjlighet att så mellangrödor. Då är marken inte naken så länge.

Hur behöver den ekologiska odlingen utvecklas för att göra störst miljönytta?

– Vår största utmaning idag är klimatfrågan. I framtiden måste ekoodlingen binda mer kol än den släpper ut i atmosfären. Här på gården kör vi alla maskiner på RME och vår bränsleförbrukning är bara ca 30 liter per hektar i spannmålsodlingen. Utöver det binder vårt odlingssystem en massa kol i marken. Lyckas vi driva Conservation Agriculture ekologiskt tror jag inte man kan komma så mycket längre.

Varför lägger ni om marken till KRAV?

– Dels kändes det som en spännande utmaning och dels är det roligt att producera något som folk vill ha och betala mer för. KRAV-märkningen ger oss en möjlighet att komma närmare konsumenten. Vi vill komma ifrån den konventionella bulkproduktionen och världsmarknadsberoendet för att få ut mervärdena i vår produktion. Vi kommer att förädla mer av det vi odlar och själva sälja produkterna på den lokala marknaden genom att berätta om det sunda och friska jordbruk som ”Conservation Agriculture” ger. Då hjälper KRAV-märket till.

När Josef berättar om allt som händer på Gårdstånga Nygård är det lätt att känna sig hoppfull inför framtiden. Kanske finns det en väg till ett jordbruk som inte bara är hållbart, utan till och med bygger upp förutsättningarna för framtida generationer?

LÄS MER:

Senast uppdaterad: 2017-04-10