Frågor och svar om KRAV-märkta äpplen

Frågor och svar om KRAV-märkta äpplen

• Ska jag välja svenska, konventionella äpplen eller importerade KRAV-märkta äpplen?

Transporter regleras inte i KRAVs regler eftersom det har varit komplicerat att formulera regler för. Olika transportsätt har olika påverkan. Elin Röös på SLU har undersökt klimatpåverkan och jämförde ett ekologiskt äpple från Nya Zeeland och ett svenskt oekologiskt äpple. Det ekologiska importerade äpplet hade bara tre procent högre klimatpåverkan: http://www.kostochnaring.se/wp-content/uploads/2013/03/Elin_Roos.pdf

Men när du väljer ett KRAV-märkt äpple får du ju också andra mervärden, som att du befriar världen från användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Där är också själva tillverkningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel energikrävande och klimatpåverkande. För ett KRAV-märkt äpple från exempelvis Argentina finns också sociala regler som bland annat ställer krav på grundläggande arbetarskydd.

• Varför har KRAV-märkta äpplen etiketter eller är inplastade?

KRAV-certifierade butiker behöver inte märka varje enskild frukt, de får hantera lösvikt. Däremot måste konventionell och KRAV-märkt frukt hållas isär. Etiketterna och inplastningen är ett sätt att förhindra sammanblandning av ekologiskt och konventionellt. Är de inte ordentligt åtskilda skulle någon kunna plocka upp en konventionell frukt och sedan råka lägga tillbaka den bland ekologiska frukter. Efterfråga frukt i lösvikt i din butik. Om många vill ha det kommer butiken att lyssna på kundernas önskemål.

• Tillåts vaxning av äpplen?

Nej, det är inte tillåtet att behandla äpplen med vax enligt KRAVs regler. Däremot bildar äpplen vax som skydd naturligt.

• Svavling av frukt, är det tillåtet?

Nej, KRAV tillåter inte svavling av frukt, varken färsk eller torkad.

• Besprutas svenska, oekologiska äpplen?

Ja, i de konventionella fruktodlingarna i Sverige kan det handla om allt från ett par tre bekämpningar med kemiska preparat upp till 10-15 beroende på odlingstyp, sort, årsmån och förväntad användning. Generellt sett används det betydligt mindre bekämpningsmedel i svensk fruktodling jämfört med flertalet av de länder vi importerar ifrån.

Senast uppdaterad: 2017-04-21