Forskningsrön

Nya rön om sådant som forskarna kommit fram till. Här publicerar vi notiser och artiklar om forskningsrön som berör KRAV-märkt och ekologisk produktion. På så vis kan du hålla dig uppdaterad. I de flesta fall anger vi källorna. Här kan du läsa om:

Djuromsorg
Hälsa
Klimat och miljö
Social hänsyn

Senast uppdaterad: 2017-04-26