Förpackningsreglerna 2018 - nyheter

KRAV har under det senaste året haft mycket kontakt med certifierade företag kring våra förpackningsregler och utvärderat konsekvenser av bland annat förbudet mot PVC och BPA i förpackningar som träder i kraft nu till årsskiftet. För att reglerna ska kunna fungera i praktiken och samtidigt driva på utvecklingen mot mer hållbara förpackningslösningar, har KRAVs styrelse nu beslutat att ändra regeln om PVC:

  • PVC tillåts i locktätningar och i tätskikt på metall, när alternativa lösningar inte kan garantera hållbarheten eller kvaliteten på produkten, men det krävs en plan för att fasa ut PVC ur dessa förpackningar.

Detta har förtydligats i KRAVs regler 2018:

  • KRAVs förpackningsregler gäller endast förpackningar för KRAV-certifierade produkter.
  • Reglerna kring PVC, BPA och SIN-ämnen gäller enbart primärförpackningar, alltså de förpackningar som kommer i kontakt med livsmedlet.
  • Regeln kring förbud mot BPA står fast, men det har förtydligats att regeln gäller avsiktlig användning av BPA.

KRAV-certifierade företag har uttryckt behov av hjälpmedel för att på ett enkelt och standardiserat sätt få fram information om SIN-ämnen, PVC och BPA från sin förpackningsleverantör. Vi har därför tagit fram en mall för självdeklaration. Vi har också tagit fram mallar för avvecklingsplaner för SIN-ämnen och för PVC i locktätningar och tätskickt på metall.

Reglerna gäller från och med 1 januari 2018 och du får börja tillämpa dem när Swedac har gjort acceptansbedömning av dem. Då publiceras de på vår hemsida som version 1 av KRAVs regler 2018.

Senast uppdaterad: 2018-02-07