Frågor och svar om KRAVs förpackningsregler

Sidan uppdaterad 2017-07-04

KRAVs regler kring förpackningar hittar du i avsnitt 3.5. Här nedan besvarar vi de vanligaste frågorna från KRAV-certifierade företag kring dessa regler. Vi fyller på allteftersom frågor dyker upp.

Om du saknar något eller tycker något svar är oklart, tveka inte att höra av dig till oss som arbetar med projektet.

Fråga: Får en KRAV-märkt produkt packad i en förpackning med BPA eller PVC/ klorbaserade plaster säljas efter den 1 Januari 2018?

Svar: Det är förpackningsdatumet och inte bäst-föredatumet som gäller som tidsgräns. En produkt får inte förpackas i material som innehåller BPA eller PVC/klorbaserade plaster efter 1 januari 2018. 

Med hänsyn till de företag som arbetar med att fasa ut PVC, finns nu en möjlighet till undantag gällande PVC eller andra klorbaserade plaster i locktätningar samt i tätskikt på metall, när alternativa lösningar inte kan garantera hållbarheten eller kvaliteten på produkten. En förutsättning är att företaget arbetar aktivt med att hitta lösningar utan PVC/klorbaserad plast. Se regel 3.5.4 i 2018 års regler.

Fråga: Jag har förpackningar med PVC/klorbaserade plaster eller BPA idag. Hur gör jag för att hitta alternativa lösningar? Kan KRAV ge råd om detta?

Svar: Det går bra att kontakta oss på livsmedel@krav.se för vägledning och tips, vi försöker hjälpa till där vi kan. När ditt och andra företag efterfrågar förpackningar utan PVC och BPA ökar incitamenten hos svenska och internationella förpackningsleverantörer att hitta alternativ. Tveka inte att samarbeta med andra företag i branschen – ni är drygt 6 000 KRAV-certifierade företag som påverkas av samma regler.

Fråga: Vad krävs det av ett KRAV-certifierat företag för att uppfylla regeln om kartläggning av SIN-ämnen? 

Svar: Det KRAV-certifierade företaget ska jobba aktivt med att utreda vilka SIN-ämnen som ingår i deras förpackningsmaterial. Företaget ska kunna visa att de för en kontinuerlig dialog med sina förpackningsleverantörer angående detta. Det kan ta tid att få tillgång till informationen om ingående SIN-ämnen och det viktiga är att det KRAV-certifierade företaget arbetar med frågan och kan visa på resultat från en kontroll till nästa. Använd gärna de hjälpmedel vi tar fram, så som mallen Självdeklaration från leverantör av förpackningsmaterial. (Se fliken Hjälpmedel)

Fråga: Vilka SIN-ämnen omfattas av min kartläggning?

Svar: En lista över de SIN-ämnen som omfattas av kartläggningen hittar du i Bilaga 3 i KRAVs regelbok. I bilagan framgår det också i vilka förpackningsmaterial som respektive SIN-ämne kan finnas. 

Fråga: Katalysatorer och startämnen används vid produktion av polymerer. Omfattas dessa av kravet på kartläggning av SIN-ämnen? 

Svar: Nej, vid kartläggning av SIN-ämnen i plastförpackningar behöver inte polymerisationshjälpmedel och startämnen, som används vid produktionen av polymerer redovisas. Orsaken är att det ofta är svårt för förpackningstillverkaren att få tillgång till dessa uppgifter.  

Fråga: Vad innebär en avvecklingsplan för SIN-ämnen och vad bör den innehålla?

Svar: Det certifierade företaget ska löpande undersöka vilka möjligheter och alternativa förpackningslösningar som finns tillgängliga på marknaden för att kunna fasa ut SIN-ämnen. Vid den årliga kontrollen ska företaget kunna redovisa att de aktivt arbetat med detta, hur de gått tillväga och hur de planerar att gå vidare. Avvecklingsplanen bedöms av revisorn utifrån varje enskilt fall.

Fråga: Omfattas ytteremballage av KRAVs förpackningsregler eller gäller reglerna enbart primärförpackningen, det vill säga den förpackning som är i direkt kontakt med livsmedlet?

Svar: KRAVs regel 3.5.1 kring resurseffektiva förpackningar gäller hela förpackningslösningen, där du ska kunna motivera ditt val av lösning för både primär-, sekundär- och tertiärförpackning.  Däremot omfattar de regler som rör SIN-ämnen, PVC och BPA endast primärförpackningen. Observera att det betyder hela primärförpackningen, inte enbart den yta som är i direkt kontakt med livsmedlet. 

Fråga: Gäller KRAVs förpackningsregler enbart livsmedel?

Svar: Reglerna gäller alla KRAV-certifierade produkter som är förpackade, alltså även jordar, gödselmedel och djurfoder när dessa är förpackade.

Fråga: Gäller samma regler för produkter som är packade i Sverige och utomlands?

Svar: Om produkten packas av ett KRAV-certifierat företag gäller samma regler, oavsett i vilket land den packas (för KRAV-certifierade företag utanför EU/EES gäller detta dock först 1 januari 2018).

Många importerade eller införda produkter KRAV-certifieras först när de ska säljas på den svenska marknaden. Om produkten redan är förpackad när den importeras eller förs in till Sverige gäller inte förpackningsreglerna i avsnitt 3.5, utan enbart förbudet mot PVC/klorbaserade plaster och Bisfenol A från 1 Januari 2018 (se kapitel 16 Import och införsel av produkter). Kravet på kartläggning av SIN-ämnen gäller alltså inte dessa förpackningar.

Eftersom KRAVs förpackningsregler delvis bryter ny mark, så ser vi ett behov av att införa regeln stegvis för att säkerställa en bra implementering. KRAVs ambition är att samtliga förpackningsregler på sikt ska omfatta alla importerade produkter.

Saknar du någon fråga? Maila den till livsmedel@krav.se så får du svar och vi kan även lägga upp frågan här.

Senast uppdaterad: 2017-07-04