Frågor och svar om KRAVs förpackningsregler

Sidan uppdaterad 2016-12-29

KRAVs regler kring förpackningar hittar du i avsnitt 3.5 i 2017 års regler. Här nedan besvarar vi de vanligaste frågorna från KRAV-certifierade företag kring dessa regler. Vi fyller på allteftersom frågor dyker upp.

För närvarande finns frågor kring regel 3.5.2 och 3.5.3 rörande BPA, PVC/klorbaserade plaster och SIN-ämnen.

Om du saknar något eller tycker något svar är oklart, tveka inte att höra av dig till oss som arbetar med projektet.

Fråga: Får en KRAV-märkt produkt packad i en förpackning med BPA eller PVC/ klorbaserade plaster säljas efter den 1 Januari 2018?

Svar: Det är förpackningsdatumet och inte bäst-föredatumet som gäller som tidsgräns. En produkt får inte förpackas i material som innehåller BPA eller PVC/klorbaserade plaster efter första januari 2018. Se regel 3.5.2.

Fråga: Jag har förpackningar med PVC/klorbaserade plaster eller BPA idag. Hur gör jag för att hitta alternativa lösningar? Kan KRAV ge råd om detta?

Svar: Det går bra att kontakta oss för vägledning och tips, vi försöker hjälpa till där vi kan. Ju fler företag som ställer frågor om PVC och BPA till både svenska och internationella förpackningsleverantörer, ju fler lösningar kommer att kunna presenteras. Vi på KRAV kommer under 2017 att lyfta fram goda exempel från andra företag, så håll ett öga på sidan www.krav.se/forpackningar. Tveka inte heller att samarbeta med andra företag i branschen – ni är drygt 6 000 KRAV-certifierade företag som påverkas av samma regler.

Fråga: Ett SIN-ämne används som startämne/katalysator för att tillverka en viss polymer.  I den färdiga förpackningen kan det finnas spår av polymerisationshjälpmedel, som inte är tänkt att vara där. Vad gäller i detta fall  för nya förpackningslösningar respektive befintliga förpackningar?

Svar: Hela avsnittet om SIN-ämnen i regel 3.5.2, det vill säga både gällande befintligt förpackningsmaterial och nya förpackningslösningar, omfattar endast SIN-ämnen som har en fysikalisk eller kemisk effekt i slutmaterialet. Ämnen från tillverkningsprocessen som kan förekomma i slutmaterialet, men inte är avsedda att finnas där, exempelvis startämnen, katalysatorer eller föroreningar, omfattas ej av regeln.

Fråga: Hur definierar KRAV en ”ny förpackningslösning?”

Svar: En ny förpackningslösning avser en som är ny för det KRAV-certifierade företaget. Det innebär att företaget byter till en helt annan typ av förpackning. Det kan exempelvis innebära ett byte från konservburk till kartongförpackning. Nedan följer några exempel för att förtydliga:

Exempel A:  Ett företag använder kartongförpackningar i befintligt förpackningsmaterial. Om företaget tar fram nya sorters kartongförpackningar i andra storlekar och med annan design, så är det inte en ny förpackningslösning.

Exempel B: Ett företag använder en typ av förpackningar till icke KRAV-märkta produkter. Om företaget sedan börjar använda samma typ av förpackningsmaterial även till KRAV-märkta produkter så är det inte en ny förpackningslösning.

Exempel C: Ett nystartat företag ansöker om att bli KRAV-certifierat. Företaget ska kunna visa att de har undersökt tillgängliga alternativ på marknaden för att hitta en förpackning utan SIN-ämnen. Om  företaget inte kunnat få tag på en lämplig förpackning utan SIN-ämnen så ska en kartläggning av SIN-ämnen  göras och en avvecklingsplan upprättas.

Fråga: Vad krävs det av ett KRAV-certifierat företag  för att uppfylla regeln om kartläggning av SIN-ämnen i befintligt förpackningsmaterial?

Svar: Det KRAV-certifierade företaget ska jobba aktivt med att utreda vilka SIN-ämnen som ingår i deras befintliga förpackningsmaterial. Företaget ska kunna visa att de för en kontinuerlig dialog med sina förpackningsleverantörer angående detta. Det kan ta tid att få tillgång till informationen om ingående SIN-ämnen och det viktiga här är att det KRAV-certifierade företaget arbetar med frågan och kan visa på resultat från en kontroll till nästa.

Fråga: Vad innebär en avvecklingsplan och vad bör den innehålla?

Svar: Det certifierade företaget ska löpande undersöka vilka möjligheter och alternativa förpackningslösningar som finns tillgängliga på marknaden för att kunna fasa ut SIN-ämnen. Vid den årliga kontrollen ska företaget kunna redovisa att de aktivt arbetat med detta, hur de gått tillväga och hur de planerar att gå vidare.  Avvecklingsplanen bedöms  av revisorn utifrån varje enskilt fall.

Fråga: Vad räknas som förpackningsmaterial i en restaurangverksamhet? Omfattas även bunkar och utensilier av förpackningsreglerna?

Svar: Förpackningar som används i en restaurang kan till exempel vara engångsförpackningar som måltider levereras i, eller sträckfilm som används vid förva¬ring i det egna köket. Bunkar och flergångsmaterial för samma ändamål räknas inte som förpackningar enligt KRAVs regler.

Fråga: Omfattas ytteremballage av KRAVs förpackningsregler eller gäller reglerna enbart primärförpackningen, det vill säga den förpackning som är i direkt kontakt med livsmedlet?

Svar: KRAVs förpackningsregler omfattar både primär-, sekundär- och tertiärförpackningar, det vill säga även de delar av förpackningen som inte är i kontakt med livsmedlet. Reglerna omfattar därför exempelvis pallemballage som sträckfilm liksom de ytterkartonger som livsmedelsförpackningarna packas i, men  enbart sådant förpackningsmaterial som det KRAV-certifierade företaget själva använder och packar produkterna i.

Fråga: Gäller samma regler för produkter som är packade i Sverige och utomlands?

Svar: Om produkten packas av ett KRAV-certifierat företag gäller samma regler oavsett i vilket land den packas (för KRAV-certifierade företag utanför EU/EES dock gäller detta dock först 1 januari 2018).

Men de flesta importerade eller införda produkter KRAV-certifieras först när de ska säljas på den svenska marknaden. Om produkten redan är förpackad när den importeras eller förs in till Sverige gäller inte förpackningsreglerna i avsnitt 3.5, utan enbart förbudet mot PVC/klorbaserade plaster och Bisfenol A från 1 Januari 2018.

Eftersom KRAVs förpackningsregler går så långt som de gör och delvis bryter ny mark, så ser vi ett behov av att införa regeln stegvis för att säkerställa en bra implementering. KRAVs ambition är att samtliga förpackningsregler på sikt ska omfatta alla produkter.

Saknar du någon fråga? maila den till Cecilia Lenbäck som är projektledare för KRAVs förpackningsprojekt så får du svar och vi kan även lägga upp frågan här.

Senast uppdaterad: 2017-06-13