För ett himla liv!

God mat görs på goda värderingar.

På KRAV för vi ett himla liv för biologisk mångfald genom att inte tillåta kemiska bekämpningsmedel. Vi för ett himla liv för öppenhet och accepterar inte en massa konstiga tillsatser i maten. Vi tror på omtanke – djur ska behandlas med värdighet. Vi värnar om respekt för bönders villkor världen över.

Åsa Fahlbeck, pensionerad lärare
Dan Johansson, Senneby Trädgård.
Djurälskaren Shona Karlsson Cooper
Linnea Ershag - Kökmästare
Daniel Boyacioglu - Poet

 
 
Senast uppdaterad: 2017-12-01