Fiskekommitté

Ordförande:

• Albin Gräns
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Sveriges lantbruksuniversitet
Tel: 073-703 35 00
E-post: albin.grans@slu.se

Vetenskaplig ledare:

 Jonas Nilsson
Linnéuniversitetet, Institutionen för Naturvetenskap
391 82 Kalmar
Tel: 0480-447312
Fax: 0480-447305
E-post: jonas.nilsson@lnu.se

Ledamöter:

• Inger Näslund
Världsnaturfonden WWF
Ulrikdals slott; 170 81 Solna
Tel: 08-624 74 09, Fax: 08-85 13 29
Mobil: 070-105 30 57
E-post: inger.naslund@wwf.se

• Bo Algers
Tel: 073-399 97 90
E-post: bo.algers@slu.se 

 

Senast uppdaterad: 2017-12-08