Fiskekommitté

Ordförande:

Sven-Åke Nordqvist
Skivlingsvägen 13
13244 Saltsjö-Boo
Mobil: 070-777 24 10
E-post:kson.nordqvist@gmail.com

Vetenskaplig ledare:

Friederike Ziegler
SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik
Box 5401, 402 29 Göteborg
Tel: 010-5166654, Fax: 031-833782
E-post: Friederike.Ziegler@sik.se

Ledamöter:

Albin Gräns
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Sveriges lantbruksuniversitet
Tel: 073-703 35 00
E-post: albin.grans@slu.se

Inger Näslund
Världsnaturfonden WWF
Ulrikdals slott; 170 81 Solna
Tel: 08-624 74 09, Fax: 08-85 13 29
Mobil: 070-105 30 57
E-post: inger.naslund@wwf.se     

Jonas Nilsson
Linnéuniversitetet,  Institutionen för Naturvetenskap
391 82 Kalmar
Tel: 0480-447312
Fax: 0480-447305
E-post: jonas.nilsson@lnu.se

Øyvind Øverli
Norwegian University of Life Science
Dept. Animal and Aquacultural Sciences
Postboks 5003, NO-1432 ÅS, Norge
Tel: + 47 41506222
E-post: oyvind.overli@nmbu.no

Senast uppdaterad: 2017-04-07