Fakta om KRAV-certifierad växtodling

I KRAV-certifierad växtodling får du inte använda syntetiska handelsgödselmedel och antalet tillåtna växtskyddsmedel är mycket begränsat. För att klara växtnäringsförsörjningen och ogräsbekämpningen krävs en omväxlande växtföljd där vall och kvävefixerande grödor ingår.

Reglerna för växtodling hittar du i KRAVs regler. Du ska också följa KRAVs allmänna regler i kapitel 2 och 3 samt 20.

Läs mer
Karens för växtodlingen. Om vad som gäller under den tid du ska följa KRAVs regler men inte får sälja eller använda skörden som KRAV-certifierad.

Parallellodling. Att odla samma gröda både ekologiskt och konventionellt är bara tillåtet under mycket speciella förutsättningar.

Utsäde och plantor. Ekologiskt utsäde ska användas när så är möjligt. Genom en föreskrift anger Jordbruksverket för vilka grödor eller sorter som ekologiskt utsäde krävs.

Ogräshantering. Kemiska bekämpningsmedel får inte användas. Här kan du läsa om de vanligaste förebyggande metoderna och biologisk bekämpning.

Växtnäring. I KRAV-certifierad produktion är det inte tillåtet att använda konstgödsel. Här kan du se vilka gödselmedel som är tillåtna.

Växtföljd För att bevara markens bördighet och struktur ska vall eller gröngödsling ingå i växtföljden till minst 20 procent.

Skyddsavstånd. Den som sprider bekämpningsmedel är skyldig att hålla ett sådant skyddsavstånd att inte ekologisk odling riskerar att förorenas.

Växthusodling. När du odlar enligt KRAVs regler ska en betydande del av växtnäringen komma från den jord som du odlar plantan i. Se regelavsnitt 4.6. Det finns också regler om energianvändning som syftar till att minska klimatpåverkan av växthusodlingen.

Svampodling. KRAVs regler anger vad substratet får innehålla. Kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtna att använda.

Tillåtetbedömningar
Tillåtetbedömda jordar och gödsel mm
Tillåtetbedömda växtskyddsmedel

Lästips
Handbok: Goda affärer med nära protein. LRF. 2012.

Växtnäringsbalanser
De flesta KRAV-odlare ska göra en växtnäringsbalans. Hjälp och tips finns här.

Senast uppdaterad: 2017-10-11