Fakta om KRAV-certifierad djurhållning

Alla KRAV-certifierade djur ska äta KRAV-godkänt foder som till minst 50 procent odlas på din egen gård eller på en gård som du samverkar med. Eftersom alla djurslag ska beta på sommaren, måste du ha tillräckligt med betesareal. Oftast krävs större utrymme i stallarna än vad djurskyddslagen kräver. Sjuka djur ska behandlas, men du får inte behandla förebyggande.

Reglerna för djurhållning hittar du i kapitel 5 i KRAVs regler.

Läs mer
Karens djurhållning. Du måste sköta dina djur enligt KRAVs regler en viss tid innan du kan sälja produkterna som KRAV-certifierade.

Att anmäla djuren. Djurhållning kan anmälas när som helst under året under förutsättning att gårdens växtodling redan är ansluten till KRAV-certifiering.

Utevistelse och bete. I KRAV-certifierad djurhållning ska djuren hållas utomhus så mycket som möjligt utan att djuren eller marken tar skada och de ska erbjudas bra bete som foder och sysselsättning.

Djurmiljö. Enligt KRAVs regler ska djuren kunna få utlopp för sina specifika behov och beteendemönster.

Uppbundna nötkreatur. Enligt KRAVs regler ska djuren kunna få utlopp för sina specifika behov och beteendemönster.

Foder. Målsättningen är att 100 procent KRAV-godkänt foder ska användas i produktionen. Här kan du också läsa om kraven på självförsörjning, hur du får använda foder från karensmark och om vilka fodertillskott och ensileringsmedel som är tillåtna.

Behandling av djur. Om något djur blir sjukt är det viktigt att du tar hand om det på en gång och ger djuret den medicin det eventuellt behöver omgående.

Vidareuppfödning. Vidareuppfödning kan ske genom samverkan mellan två eller flera KRAV-certifierade djurhållare.

Inköp och avel. Alla djur som köps in för köttproduktion ska alltid vara KRAV-certifierade. För rekrytering och avel kan man få köpa in ett begränsat antal konventionella djur, om man inte få tag på KRAV-certifierade.

SERVICE TILL ANSLUTNA
För dig som har uppbundna nötkreatur
Mallar för djurhälsa
Unghönsuppfödare

LÄSTIPS

  • Handbok
    Goda affärer med eget protein. LRF. 2012.
Senast uppdaterad: 2017-10-11