Fakta om äpplen

Fakta om äpplen

Regler för KRAV-märkta äpplen
• Äpplena får inte besprutas med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel
• Konstgödsel är inte tillåtet
• Insekter och vattendrag slipper förorenas av giftiga kemikalier

Så odlas KRAV-märkta äpplen
Spindlar, rovinsekter, fåglar och daggmaskar är den ekologiska äppelodlarens bästa vänner. De hjälper till att hålla sjukdomar och skadeinsekter i schack. Det fina är att dessa hjälpare också gynnas av frånvaron av kemiska bekämpningsmedel. Att sköta om träden väl och beskära dem så att de är luftiga minskar också skadetrycket.

I ekologisk äppelodling är jorden full av liv och då bryts äppelträdens blad ned snabbt när de fallit till marken. Den svamp som bildar skorv på äpplen får då svårt att övervintra eftersom den behöver bladen för det. En annan svamp, äppelmjöldagg kan man få bukt med genom att skära bort infekterade skott på våren och undvika sorter som är mottagliga.

Spindlar, rovinsekter och andra nyttodjur äter upp skadegörarnas larver. Även vilda fåglar kan engageras om man sätter upp fågelholkar. Kycklingar och höns fungerar också bra. Och så ska man plocka bort kart som är angripna av äpplebladgallmyggor. Äpplevecklare går att förvirra genom att sätta ut feromon (en doft) så att hannarna inte hittar honorna och förökningen blir liten. Mot rönnbärsmal går det att spruta med rapsolja eller såpa. Rätt tidpunkt är just då äggen kläcks och larven ska ge sig in i äpplet. Tidpunkten hittar odlaren med hjälp av fällor som visar när inflygningen sker och genom att ha noga koll på temperaturen som avgör hur lång tid det tar till kläckningen.

Pyretrum är ett korttidsverkande extrakt från en blomma släkt med prästkrage som kan användas mot skadeinsekter. För att skydda mångfalden i naturen tillåter inte KRAV att man sätter till ett ämne (piperonylbutoxid) som förlänger verkningstiden eftersom nyttoinsekterna då kan skadas. EUs minimiregler för ekologisk produktion tillåter tillsatsen.

I konventionell äppelodling runt om i världen används mycket kemiska bekämpningsmedel och äpplena du köper i butiken innehåller ofta rester av dem. Senaste rapporten från Livsmedelsverket är från 2011-2012. 84 procent av samtliga prov innehöll rester av bekämpningsmedel. I 16 procent av proven fanns fem eller flera olika ämnen. Flera av de vanligaste förekommande ämnena är skadliga för vattenlevande organismer. Åtminstone ett av ämnena som hittades är cancerframkallande och påverkar reproduktionen. (Carbendazim som är förbjudet i Sverige).

Senast uppdaterad: 2017-04-19