Energiplanering

Här hittar du hjälp när du ska göra din energiplanering enligt reglerna 3.8.1 och 3.8.2 samt regel 3.7.3. Det finns mycket att vinna på att göra en sådan, du sänker kostnaden för ditt företag och du gör en insats för miljön som dessutom kan marknadsföras via KRAV-märket.

Energiplaneringen handlar om:

  • Energikartläggning
  • Nyckeltal för uppföljning
  • Åtgärder för energieffektivisering

Vem ska göra energikartläggning?
Du som är lantbrukare och har minst 100 djurenheter eller gör av med mer än 500 000 kWh/år ska göra en energikartläggning minst vart femte år. Du ska då också ta fram nyckeltal och göra en plan för energieffektivisering.

Hur beräknas djurenheter?
Du har troligtvis sammanlagt 100 djurenheter om du har något av följande:
70 mjölkkor
100 dikor
300 ungdjur
300 stutar
700 tackor
75 suggor
2000 slaktsvin
10 000 värphöns
20 000 slaktkycklingar

Här hittar du:

Du ska räkna in alla djur som hör till brukningsenheten, alltså även konventionella djur. Djur som INTE är en del i jordbruksverksamheten till exempel hästar och hundar ska däremot INTE räknas in.

Gör du av med 500 000 kWh/år?
En stor växtodlingsgård kan göra av med denna mängd energi.

Här hittar du ett hjälpmedel för att göra en uppskattning av din energianvändning:

 Fil rakna_ut_din_energianvandning_hjalpark_1.xlsx

Var kan du få hjälp?

Du kan göra en energikartläggning med hjälp av Greppa näringens moduler. 21A och 21B är gratis gruppträffar. Dessa två räcker för växtodlingsgårdar för att kartlägga energianvändningen och få fram de nyckeltal och energieffektiviseringsåtgärder som behövs. För djurgårdar behövs dessutom den enskilda rådgivningen, Energikollen 21 C, eller motsvarande, för att göra energiplaneringsarbetet.

Hur kan du förbereda rådgivarbesöket?
Du sparar tid om du har tagit fram följande uppgifter:

  • Årets energitillförsel. Du ska ta med användningen av alla energislag inklusive egenproducerad energi såsom flis och halm. Ta reda på diselinköp och ta hänsyn till lager (utgående och ingående balans). Räkna på kalenderår.
  • Förbrukning av drivmedel från den egna gården vid maskintjänster åt andra.
  • Inlejda maskiners förbrukning av drivmedel. Det gäller för normalt återkommande arbeten i växtodling och djurproduktion, inte för tillfälliga arbeten som täckdikning eller maskingrävning.
  • Vilka elanvändare du har. Lista motorer med märkeffekter och driftstider samt ljusarmaturer med effekter och brinntider samt alla övriga elförbrukare.

Beräkning av energitillförsel
Här hittar du:

Ekonomiskt stöd

Inspiration

 

Senast uppdaterad: 2017-08-28