Djurhållning

Under 2014-2015 pågick en översynen av KRAVs regler för djurhållning (kapitel 5). 

Syftet med översynen var att bland annat djurslagsindela kapitlet, att förtydliga reglerna och renodla texten samt att öka engagemanget i översyner av KRAVs regler. Nedan hittar du de förslag som remissades 2015 och de utredningar som gjordes under översynen. De slutgiltiga reglerna finns nu publicerade här.

Regelremissen
Sammanfattning Djurhållning
Hela regeltexten- Gemensamma regler för djurhållning
Hela regeltexten- Nötkreatur
Hela regeltexten- Får och Get
Hela regeltexten- Gris
Hela regeltexten- Fjäderfä

Utredningar
Här hittar du utredningar som legat till grund för en del av de ändringar som föreslogs i remissen.

Referensgrupp
För att regelöversynen ska bli bra och utvecklande så behöver vi ett brett engagemang. Referensgruppen för denna översyn bestod av:

 • Carina Anderson, KRAVs Regelkommitté
 • Katarina Lingehag-Ekholm, KRAVs  Regelkommitté
 • Louise Winblad von Walter, Djurvälfärd Mjölk, Växa Sverige
 • Jan-Olov Emilsson, AgriCoach (fd KRAV-mjölkproducent)
 • Adam Arnesson,  Lammproducent KRAV
 • Holger Linnebjörke, Äggproducent KRAV
 • Erik Emanuelsson, Äggproducent KRAV
 • Åsa Odelros, Rådgivare Fjäderfä, Ekologisk Fjäderfäföreningen
 • Lotta Berg,  Veterinärforskare Fjärderfä, Slakt och djurskydd SLU
 • Marianne Hellbe, Enhetschef Lantbruk och Revisor, Kiwa
 • Anna Grundberg, Revisor Lantbruk, HS Certifiering
 • Johan Beck-Friis, Sveriges Veterinärförbund/Djurskyddet Sverige
 • Anders Carlborg, regelutvecklare KRAV
 • Paula Quintana Fernandez, regelutvecklare KRAV

Regelkommittén
KRAVs Regelkommitté är beställare av projektet "Översyn av KRAVs Regler för Djurhållning" och arbetet stämdes av med kommittén under projektets gång. Läs här om du är nyfiken på vilka som ingår i KRAVs Regelkommitté.

Tidsplan
Vi startade arbetet med översynen i början av 2014. Ett förslag till nya regler remissades 1 februari - 31 mars 2015. De nya reglerna antogs av KRAVs styrelse i juni 2015, och publicerades på KRAVs hemsida den 1 juli. Reglerna träder i kraft 1 januari 2016.

Senast uppdaterad: 2017-04-10